Norwegian-German translation of reagere på

Translation of the word reagere på from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

reagere på in German

reagere på
meningskonflikterverb reagieren auf
Examples with translation
Folk har en tendens til å reagere følelsesmessig på hendelser.
Vi må reagere raskere.
Vi må reagere raskt.
Similar words

 
 

More examples
1.Dette vil sikkert mange reagere på, men uten et listesamarbeid på venstresiden må vi si farvel til regjeringsskifte.
2.Digital Research har hatt er år å reagere på, så det virker noen merkelig at reaksjonen først kommer nå.
3.Firmaet har valgt en dyr måte å reagere på høringsnotatet på.
4.Hvordan man skal reagere på forskjellige prestasjoner, er veldig avhengig av typen utøver og hvilket ambisjonsnivå han / hun ligger på.
5.Hvordan vil du reagere på at ungdommer vokser opp i homofile miljøer ?
6.Jeg har konsekvent nektet å gi intervjuer eller kommentarer til presse og ukeblad, og kan ikke annet enn å reagere på NÅs oppslag, sier hun.
7.Jeg skjønner godt at folk kan reagere på etisk grunnlag i en slik sak, men vi håper folk forstår at hensikten her bør hellige middelet.
8.Jeg tror ikke at de som deltar i" fredskonvoien" er klar over hvordan en utenforstående som er opptatt av fred og nedrustning kan reagere på dette.
9.Mange vil reagere på din avvisning av ledighetsproblemene ?
10.Men mange vil kanskje reagere på å ha en" varmtvannsbereder" på 800 liter vann inne på soveværelset ?
11.Men vi er spente på hvordan markedet vil reagere på geitemelken, sier Smeby, som ikke regner med det helt store salget av denne melkevarianten.
12.NRK kan ikke formelt reagere på grunnlag av en avisartikkel.
13.Vi frykter at flere forhandlere vil reagere på samme måte som vår tysk / østerrikske forhandler.
14.Vi var veldig spente på hvordan aktuelle kjøpere ville reagere på trafikken i området.
15.DET politiske liv i Israel har de siste uker vært preget av begivenhetene i Libanon og israelernes uvisshet om hvordan de skal reagere på dem.
16.Den er ikke lenger interessert i å reagere på en slik måte at det f.eks. går ut over handelsforbindelsene.
17.Der hadde man tidligere ikke lagt skjul på at man ikke visste hvordan man skulle reagere på Ferraro som visepresidentkandidat.
18.Det blir fremdeles opp til ulike typer vaktselskaper og beredskapssentraler å reagere på alarmen, sier han.
19.Det blir interessant å se hvordan amerikanske velgere vil reagere på denne innbitte, harske motstanden fra sovjetisk side mot hans politikk og mot presidenten selv.
20.Det blir presisert overfor NTB at reaksjonen vil være i samsvar med hva efterforskningen krever og først når myndighetene har et sikkert grunnlag å reagere på.
21.Det er ennu umulig å forutsi noe sikkert om hvordan de sørgende polakker vil reagere på den brutale uskadeliggjørelsen av deres høyt skattede religiøse og nasjonale sjelesørger.
22.Det er først og fremst problemene med trafikken ut av sentrum som har fått NAF til å reagere på gjennomkjøringsforbudet.
23.Det er grunn til å spørre hvordan vanlige velgere vil reagere på nominasjonsmøtets beslutning, men valget av Theo Koritzinsky som Oslo SVs nye førstekandidat kan vise seg å bli et lykkelig valg.
24.Det er imidlertid uklart hvordan USBL, de frittstående borettslag og Sammenslutningen av Frittstående Tomtefestere i Oslo (SAFTO) vil reagere på soloutspillet fra OBOS.
25.Det er uklart om bystyret vil reagere på uttalelsen med disiplinærtiltak.
26.Det gjenstår å se hvordan markedet vil reagere på neste års priser for charterreiser, om charterturoperatørene fortsatt vil få økning.
27.Det hersker tilsynelatende stor usikkerhet i forsvarsdepartementet om hvordan man skal reagere på de nye opplysningene.
28.Det ligger kanskje nærmere å reagere på Svartdalsveien og trafikken - på at dette skal være barns lekekvarter og skolevei.
29.Dette ville kanskje kundene reagere på, i retning av å skifte bank hvis renteforholdet ble ugunstig.
30.Efter avsløringen om at Arne Treholt også skal ha forsynt iraksk efterretning med opplysninger, er det klart at norske myndigheter vil reagere på diplomatisk plan.
Your last searches