Norwegian-German translation of redaktør

Translation of the word redaktør from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

redaktør in German

redaktør
journalistikk - mannnoun Redakteur [m], Herausgeber [m]
  journalistikk - kvinnenoun Redakteurin [f], Herausgeberin [f]
Synonyms for redaktør
Examples with translation
Jeg ble redaktør.
Similar words

 
 

More examples
1.Bruk hue," som Aftenpostens redaktør Reidar Lunde sa i starten av sin karriere da han sto foran en lys blå postkasse og skulle finne ut hva dette var for et påhitt.
2.Dere" som omtales i denne invitasjon er de tre fremste i den tidligere Hedmarksgerilja, stortingsrepresentant Ragnhild Q. Haarstad, redaktør Andreas Hagen i Østlendingen og ordfører Per N. Hagen fra Tynset.
3.Dette var ikke noe dårlig program for vårt hederskronede dameblad URD, som ble utgitt av Cecilie og Anna Bøe med den siste som redaktør fra 1896 frem til 1960.
4.Folkets Medisinbok" heter boken, og bak utgivelsen står forlaget Norsk Opplysningsinstitutt A / S ved redaktør Gunnar Moe.
5.Friluftsboken" er blitt enda bedre enn" Løypeboken", påstår redaktør Knut Moberg.
6.Jakt og skyting" presenteres av utgiver Marit Osland og redaktør Tor S. Halvorsen.
7.Politikerprisen 1983" ble tildelt Statens veivesen, veikontoret i Vestfold v / vegsjef Johan Lepperød (t.v.)," Trafikantprisen 1983" til musikkbibliotekar Hanna de Vries Stavland fra Stavanger," BedriftsSOFUSprisen 1983" til Årdal og Sunndal Verk, her representert ved Sigmund Øvstetun og Haakon Sandevold samt Borgild Fiskå og redaktør Thor Bjarne Bore.
8.Tittelen finnes over en kommentar fra Senterpartiets Pressekontor, ført i pennen av redaktør Odd Bye.
9.Valgfriheten - et truende bilde" er overskriften på en rapport om utviklingen på massemediaområdet i Sverige, utarbeidet av redaktør Ivar Iwre for Sveriges Radios publikums og programforskning.
10.(De må øyeblikkelig begynne med innleggssåler, herr redaktør.
11.Arbeidet med å få de tre sittevognene og spisevognen på rett kjøl igjen tar tid, sier redaktør Bjørn Holøs i NSB.
12.Beklagelig, sier Frihetens redaktør, Arne Jørgensen, til Aftenposten.
13.Da valget var tatt om å utgi en novelleantologi med kvinnelige forfattere, var det straks klart at vi måtte ha en amerikansk redaktør, forteller Ebba Haslund.
14.Daværende redaktør Gervin spurte meg en dag om jeg ville være med på å lage en norsk variant av Donald, forteller Næsheim.
15.De 37 vil bli fløyet til New York julaften, via København, opplyser redaktør Even T. Hansen i SAS.
16.De ansatte i det gamle Porsgrunns Dagblad vil selvfølgelig kunne søke stillinger i det nye Porsgrunns Dagblad på lik linje med andre søkere, sier redaktør Jacobsen.
17.De eksisterende norske datatidsskrifter er rettet mot fagfolk, og vi mener å ha registrert et behov for et blad som henvender seg til dem som er interessert i databehandling, men mangler fagkunnskapen på området, sier ansvarlig redaktør Per H. Berrefjord i Computerworld Norge A / S.
18.De konkrete mottiltakene skal styret diskutere, men det er klart at når Media Invest har gitt aksjonærene et tilbud må styret møte dette med å gi aksjonærene et like godt tilbud, sier redaktør Rolf Kluge.
19.Den gang Mona Røkke var stortingsrepresentant uttalte hun at det personlige gassvern for nordmenn var uansvarlig dårlig, men efter at hun ble justisminister og ansvarlig for den sivile beredskap er ikke situasjonen blitt bedre, uttalte redaktør Rolf Thue i Direktoratet for sivilt beredskap i et intervju i Aftenposten nylig.
20.Dersom denne boken skal få offisiell status, er det umulig for oss å være med i det såkalte flermedieprosjektet som nå blir planlagt som en serie med kristne programmer i NRK til neste år, sier redaktør Johannes Kleppa i DVI.
21.Det er behov for en slik bok, men slik den markedsføres, gir den inntrykk av å være et pålitelig oppslagsverk, men det er den ikke, sier redaktør av Norsk Farmaceutisk Tidsskrift, Jagoda Moe.
22.Det er flere kilder til politisk legitimitet i den moderne islamske verden, sier Mahmud alSharif, som er utgiver og redaktør av en av Jordans ledende aviser, AlDestour.
23.Det er full enighet i landsstyret om at vi ikke ønsker noe menighetsblad, og at det er faglige, journalistiske vurderinger som skal legges til grunn for ansettelse av redaktør, sa partiets leder Theo Koritzinsky på en pressekonferanse i Oslo efter landsstyremøtet i helgen.
24.Det er første gang en serie som dette er blitt laget, opplyser redaktør Moriggi.
25.Det er ikke sentralstyret som valgte meg som redaktør, men et enstemmig landsmøte, fremholder Jørgensen.
26.Det er ingen garanti for at alle får jobb i den nye avisen, men jeg tar det for gitt at dette ligger i kortene, håper redaktør Edvard K. Selvåg.
27.Det er lite som skiller mellom pluss og minus i regnskapet, så vi er redd for at en ny avis i vår sektor kan øke de økonomiske problemer, sier redaktør Erling Rimehaug i Osloavisen Vårt Land.
28.Det er nok fare for at tegneserier og de mer småpludrende innnslag gikk litt hus forbi i peisstuen, sier redaktør i Svalbardposten, Svein Haaland.
29.Det er svært vanskelig å stykke opp budsjettet for å få frem et korrekt tall, sier Harold Bateman, en tidligere informasjonssjef for flyvåpenets idrettsavdeling ; tidligere redaktør for det velrennomerte friidrettsbladet, Track and Field News, medarbeider i UPI og Chicago Tribune.
30.Det får ikke hjelpe, var svaret fra AUFavisens redaktør, Trygve Bratteli, som også var fylkingens sekretær.
Your last searches