No translation found.

Unfortunately, we did not find any translations for the keyword regningssvarende. Please make sure that you spelled the word correctly.


Remember that you might find the translation you are looking for if you write the word in singular form (instead of plural) or infinitive (instead of a conjugated form of a verb).


We are working hard to add missing translations, so please bear with us.

 
 

More examples
1.Vi tror ennå ikke det vil bli økonomisk regningssvarende å høste inn Vasspesten bare til forbruk eller jordforbedring.
2.Administrerende direktør Gunnar Svensen i Allers opplyser at avisen bør ha et opplag på over 70 000 for å være regningssvarende.
3.Antagelig fordi streikene har vært så kortvarige at bedriftene ikke har funnet det regningssvarende å gå til erstatningssak, eller fordi bedriftslederne har hatt det feilaktige inntrykk at Arbeidsretten har fastslått at de er fullt lovlige, også i forhold til arbeidsavtalene.
4.Bare åtte firmaer hadde funnet messen regningssvarende til tross for vår jevnt stigende eksport.
5.Dessuten vil beløpene for mange avgiftspliktige være av en slik størrelsesorden at en protest med eventuell efterfølgende prosess vil være lite regningssvarende i forhold til å betale hva det offentlige krever.
6.Det avgjørende er at gasselskapene får avsatt den til regningssvarende priser.
7.Det danske rederiet DFDS fant det ikke lenger regningssvarende med 120 000 passasjerer pr. sommer.
8.Det er ikke alle utleiehytter som er regningssvarende, selv om de ligger i områder som er attraktive og f.eks. byr på muligheter til slalåmkjøring i vinterhalvåret.
9.Det er ikke regningssvarende å starte slik butikk.
10.Det er ikke teknologi industrien lever av, men produkter som kan selges regningssvarende.
11.Det gjelder firmaer som ikke lenger finner det regningssvarende å fortsette.
12.Det vil imidlertid ta noe tid før virksomheten går regningssvarende.
13.Det ville ikke være regningssvarende å ha en egen distribusjonskanal med så begrenset tonnasje, fant man.
14.Direktør Hart mente allikevel at prosjektet vil bli regningssvarende selv om Huttonfeltet er forholdsvis lite, med en beregnet oljereserve på rundt 200 millioner fat.
15.Fergeselskapene, i dette tilfelle Stavangerske Dampskibsselskap sier på sin side at når de går med underskudd er det fordi Staten nekter dem å legge på billettprisene slik at de kan drive regningssvarende.
16.For Høyre var driften av huset på Volvat ikke regningssvarende.
17.For disse prosjekter blir det neppe mulig å omsette kraften i nær fremtid til en realøkonomisk regningssvarende pris.
18.Gassfeltene som nå skal utbygges, ble oppdaget allerede i 1969, men først nå har prisen British Gas Corporation tilbyr (trolig 2324 pence pr. therm) gjort utbyggingen regningssvarende.
19.Hvorfor ikke gjøre dette på regningssvarende måte i eget hus, spør Andreas Moe fra Bodø, som mener at mange kan utnytte avfallet med økonomisk utbytte.
20.Kort sammenfattet betyr dette at et regningssvarende norsk betalTV, hvor inntektene går til programskaping og sammensetting, og ikke til utbygging og vedlikehold av den totale sendestrukturen, bør kobles til den generelle kabelutbyggingen.
21.LKABs prosjekt med olivindrift og mineralutvinnelse i Ballangen kommune vil heller ikke bli regningssvarende.
22.Landsnes erfarer at selskaper som engasjerer seg i andre deler av landet, ønsker å komme svært godt i gang før de finner det regningssvarende å flytte ut av baseområdet på Tananger.
23.Man vil ikke direkte utelukke at fremtiden kan avdekke et mer regningssvarende behov for en postkasse i stasjonshallen, men enn så lenge må Anderson pent gå til postkassene som er plassert på gateplan.
24.Mange rederier mener også at det vil være regningssvarende å seile under norsk flagg med høyteknologiske skip.
25.Men når kommunen skyter til halve lønnen, regner man med at mange arbeidsgivere vil finne det regningssvarende likevel.
26.Miljøaktuellt får opplyst at det i prinsippet ikke er noe i veien for å fremstille kjernevåpen av uran fra torvmyrer, men at det ikke vil være økonomisk regningssvarende.
27.På en pressekonferanse i London la ledelsen for Conoco UK, som er operatør for Huttonfeltet i den britiske sektor, frem en statusplan for byggingen og fullføringen av den nye type flytende bore og produksjonsplattform (TLP), som utvilsomt vil være mere regningssvarende på dypere vann enn det på Huttonfeltet.
28.Resultatene så langt viser at det skulle være et tilstrekkelig behov for en slik maskin til å gjøre et slikt innkjøp regningssvarende, sier Haare i Norhold, som først og fremst arbeider med dette prosjektet.
29.Slitasjen har ført til mye og kostbart vedlikehold, og det blir derfor regningssvarende å investere mellom halvannen og to millioner kroner i nytt utstyr.
30.Som kjent overtok Volvo Renaultrettighetene da franskmennene ikke lenger fant det regningssvarende å være representert i Norge med egen importør og eget forhandlernett.