Norwegian-German translation of regnvann

Translation of the word regnvann from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

regnvann in German

regnvann
generellnoun Regenwasser [n]
Similar words

 
 

More examples
1.Selv på lave hytter kan regnvann som ikke føres vekk fra veggen plaske opp fra bakken.
2.Bunnen bør ha en liten helning, så eventuelt regnvann kan renne ut av ovnsdøren (som f.eks. kan være en feiedør til skorsten).
3.Da det var slutt på potetene, hadde båtfolket ikke annet enn regnvann som de samlet opp i klærne, å livnære seg på.
4.Deler av vannledningene - som omfatter rør for drikkevann, overvann (regnvann fra kummene) og spillvann (kloakk) - er i elendig forfatning.
5.Der oppstår råtefare - og spesielt ved grunnmuren hvor jo alt regnvann passerer på sin vei nedover.
6.Det vil si at regnvann renner igjennom og ikke blir liggende i dammer.
7.Et stykke hvor krøtter ennå rusler midt i veien, hvor regnvann legger pytter i kjørebanen, og hvor biler og motorsykler er sjeldne foreteelser.
8.Når det brukes for meget kunstgjødsel, vil den del som plantene ikke kan ta opp, føres vekk med regnvann ut i bekker og elver eller ned i grunnvannet.
9.Oljegrusen er selvdrenerende, regnvann renner gjennom dekket.
10.På kysten bør forøvrig regnvann føres vekk fra huset i lukkede plastrør.
11.Taket holder borte regnvann, samtidig isolerer det komposten.
12.Vannet samles opp fra takene på moskeene, de eneste bygningene av brukbar størrelse for oppsamling av regnvann.
13.Det medførte at oksygenholdig regnvann rant ovenfra og ned i alunskiferen.
14.Enorme vannmasser fra elvene Donau, Inn og Salzach og regnvann fra et døgns skybrudd har skyllet telt og campingvogner bort fra flere campingplasser.
15.Et stort hull er fullt av regnvann, og et stykke av veien ligner på en myr.
16.Nå i vinter har man derfor i stedet for regnvann sprøytet sne under takene på Risdalsheia.
17.Oslo bør i størst mulig grad bevare bekkene åpne som naturlige transportårer for grunnvann, regnvann og overvann, selv om de er belastet med utslipp av forurenset vann.
18.På Boranasletten i det sydlige Etiopia deltar medlemmer fra 500 familier i arbeid med plantegroper som kan samle opp regnvann.
19.På riksvei 4 over Lygna var det kaotiske tilstander igår, da sne og regnvann i store mengder gjorde veien såpeglatt.
Your last searches