Norwegian-German translation of reparerende

Translation of the word reparerende from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

reparerende in German

reparerende
teknisknoun Wiederinstandsetzung [f], Instandsetzung [f]
Similar words

 
 

More examples
1.Det viktigste grunnlaget for velferdsstaten er ikke en reparerende sosialpolitikk, men en sosial økonomisk politikk, la Rønbeck til for egen regning.
2.Nå skjæres bevilgningene ned samtidig som det skjer en farlig, ideologisk forskyvning av ungdomspolitikken fra forebyggende til reparerende tiltak.
3.Professor Per Sundby beskrev det norske helsevesen som i stor grad reparerende, og at dette innebærer at helsevesenet ikke makter å løse grunnleggende helseproblemer knyttet til livsvilkår og livsstil.
Your last searches