Norwegian-German translation of respektive

Translation of the word respektive from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

respektive in German

respektive
generelladjective jeweilig
  ordenother jeweils
Similar words

 
 

More examples
1.Min befatning med selskapets skip henger sammen med at mitt firma har fungert som agenter i Norge og operert selskapets nybygninger siden disse ble levert fra de respektive verksteder.
2.Nå har riktignok denne FNorganisasjonen skaffet seg visse tradisjoner når det gjelder synet på informasjonsvirksomhet, som f.eks. fremstøtet for at reportasjer fra uland bør godkjennes av de respektive myndigheter.
3.Vi trenger noe å feire dagen med hvis Brann skulle vinne, respektive noe å drukne sorgen i hvis det skulle gå galt.
4.30 grupper rundt om i landet skal skrive brev til de respektive regjeringer og appellere for navngitte personer.
5.Det vet de mest om som har den på, m.a.o. den enkelte aktive og de respektive særforbund.
6.Det vil jeg foreløbig ikke uttale meg om, sier Rimejorde som samtidig peker på at også dette forslaget er avhengig av de respektive nasjoners idrettsstyrers velsignelse.
7.Enkelte skaffer seg midlertid fast jobb eftersom det stadig utlyses ledige stillinger i de respektive etater.
8.Formålet med samarbeidsgruppen er å forbedre markedsadgangen til de respektive offshoremarkeder, heter det i et brev Rederiforbundet har sendt Olje og energidepartementet.
9.Men vi regner med at størsteparten av slike saker ennå ikke er ferdigbehandlet i respektive kommuner, sier fungerende underdirektør Fredrik Staff i Sosialdepartementets helseavdeling, juridisk seksjon, til Afenposten.
10.Når kulturrådmannen får slike henvendelser, orienterer vi straks veisjefen, som sørger for å bestille nye skilt fra sine respektive leverandører, sier Odnæs.
11.Siden dette er en jiddish kabaret, er det mange skoler som har henvendt seg til rabbiner Michael Melchior for at elevene skal få en innføring i jødisk religion, før de ser forestillingen, som enten blir vist i det jødiske samfunn i Bergstien i Oslo, eller på de respektive skoler - alt efter ønske.
12.Tiltakene blir så drastiske at vi blir nødt å konferere med våre respektive statsoverhoder før noen endelig beslutning fattes, sa Subroto.
13.Vi bør først og fremst bygge på veterinærene i de respektive distrikter.
14.Vi møtes når våre respektive dagsprogrammer tillater det.
15.12 direkte skudd mot mål innenfor sekssyv meter forteller adskillig både om flaks / uflaks og dyktighet / udyktighet hos de respektive aktører.
16.67 er gjerne i aksjon ad gangen fordelt på de respektive baner.
17.Aldri før har idrettsutøvere fra de to nasjoner møtt hverandre på hjemmebane i sine respektive land.
18.Algeries oljeminister Balkacem Nabi sa efter fredagens korte møte at forslaget innebærer at hvert medlemsland må godta at uavhengige personer får adgang til de respektive land for å kontrollere at oljeproduksjonen og prisene er i samsvar med OPECs regler.
19.Alle de 546 sakene som innebærer alvorlige kriminelle handlinger, er tatt opp med respektive stasjonssjefer, hvis den mistenkte forblir i landet.
20.Alle de åtte hovedgruppene innen PLO er invitert til denne markeringen, og det er ventet at deres respektive delegasjoner vil ta kontakt med hverandre for å forsøke å løse floken.
21.Alle disse lagene har endt så langt nede på sine respektive tabeller at de" egentlig" skulle rykket ned, men fordi bare to Oslolag rykket ned i 5. divisjon (Ski og Stabækk), mens tre rykket opp, er det blitt ett lag" for lite" i 5. divisjon.
22.Alle interesserte Oslovelgere bør derfor snarest fortelle sine respektive partier at de melder seg ut, eventuelt holder sin stemme tilbake ved valget, inntil partiet har tatt avstand fra nedbyggingsplanene.
23.Alt sammen blir behørig referert i de respektive massemedier med stort alvor.
24.Andre bønder har beskyldt luftskipene for å være årsak til dødfødte føll og kalver - inntil vi har kunnet bevise at våre luftskip ikke engang har vært i nærheten av de respektive gårdsanlegg.
25.Arbeiderpartiet og Likud har beholdt en del av ministerpostene selv, henholdsvis ni og ti, og har fordelt de fem resterende på sine respektive alliansepartnere, hvorav tre er tilknyttet arbeiderpartiet og to kom inn i regjeringen i tolvte time på Likuds initiativ.
26.Avtale om bruk av landpostbud inngås direkte mellom kommunene og den respektive postsjef.
27.Avtale om sammenslåing av 12 sparebanker i Nordland ble undertegnet siste uke i Bodø av formennene i de respektive bankenes forstanderskap.
28.Avtaler etableres mellom den enkelte kommune og de respektive arbeidstagerorganisasjoner.
29.Baltorganisasjonene legger ikke skjul på at de har mange hemmelige kanaler til sine respektive hjemland.
30.Begge har senere fått sentrale posisjoner i sine respektive partier.
Your last searches