Norwegian-German translation of rette mot

Translation of the word rette mot from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

rette mot in German

rette mot
missilverb zielen auf, sich richten auf
  hensikt verb zielen auf, gelten für, sich beziehen auf, gerichtet sein an
  retningverb richten auf
Examples with translation
Forholdene ligger til rette.
Når Tom ba Mary ta seg til rette, håpet han innerst inne at hun skulle gå til kjøkkenet for å ta oppvasken.
Similar words

 
 

More examples
1.Aftenpostens aftenutgave onsdag den 27 nov. går på lederplass sterkt til rette mot barnehavepersonalets varsel om streik i forbindelse med vedtaket i barnehavenemden om å gi plass til flere barn i barnehavene.
2.De advarer med rette mot den livstruende opprustning og masseødeleggelsen som en atomkrig vil føre med seg.
3.De advarer med rette mot den livstruende opprustning og masseødeleggelsene som en atomkrig vil føre med seg, sier Sosialistisk Venstrepartis leder Theo Koritzinsky.
4.Det første anslag som naturvitenskapen selv kom til å rette mot det gamle verdensbilde var relativitetsteoriene tidlig i dette århundre.
5.Dette er noen av spørsmålene som aksjonen" Bedre bilist 85" vil rette mot foreldregenerasjonen, når den starter torsdag, opplyser samferdselsminister Johan J. Jakobsen til Aftenposten.
6.En prismekikkert vil være et fint instrument å rette mot Halleys komet, selv om den kan sees med det blotte øye.
7.Nå går direktør Jan Erik Thoresen i Norsk Brannvernforening kraftig i rette mot disse utsagnene.
8.Også i utkantstrøkene vil utviklingen kunne legges til rette mot stadig mer rasjonelle og bærekraftige enheter.
Your last searches