Norwegian-German translation of ringe opp

Translation of the word ringe opp from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

ringe opp in German

ringe opp
telefonverb zurückrufen, anrufen
Similar words

 
 

More examples
1.Men dette vil bare gi mulighet for en på forhånd bestemt form for kommunikasjon ved at f. eks. et firma kan ringe opp sine egne biler.
2.Vi trenger flere telefonkontakter som kan ringe opp eldre for å gi dem trygghet til å være hjemme.
3.Da jeg personlig ikke kjente fru Robertson, hadde jeg ikke annet å gjøre enn å ringe opp og spørre henne om hennes fornavn.
4.Efter å ha lagt igjen beskjed til kollega Aas om å ringe opp igjen, blir du selv opptatt eller ute.
5.Til slutt fikk han sin road manager til å ringe opp min road manager og si at han ikke ville mer.
6.Alle som har tastafon kan ringe opp personsøkerabonnenter.
7.Når dataoverføringsenheten er på plass, kan vi ringe opp til målestasjonen i Vikedal og få overført ønskede måleresultater.
8.Bankens ansatte vil kunne svare på spørsmål angående aksjehandelen, og det vil også være mulig å ringe opp Stafonds fra banken.
9.Det trengs kraft og myndighet til å ringe opp og slå i bordet overfor redaktøren.
10.En meddelelse kan leses rett ut av mottageren, og man behøver ikke, slik som ved Televerkets tjeneste idag, ringe opp for å få beskjed.
11.Operatøren kan så ringe opp sentralen og få ut rapporter på en skrivbar terminal.
Your last searches