Norwegian-German translation of rive ut

Translation of the word rive ut from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

rive ut in German

rive ut
kraftverb ausreißen, herausreißen
Derived terms of rive ut
Similar words

 
 

More examples
1.Kvinnehår i rive ut, tapar du ven...
2.Min kone synes det var litt mange annonser, og vi er begge enige om vi vil forsøke å rive ut Radio og TVmagasinet.
3.Vi måtte rive ut 20 000 koblingspunkter på hovedkoblingsstativet, og fjerne mange kilometer ledninger.
4.De senere årene har han vært med både på å rive ut mye av det gamle og bygge nytt.
Your last searches