Norwegian-German translation of samsvarende.

You were trying to translate the word samsvarende from Norwegian to German.


Remember that you might find the translation you are looking for if you write the word in singular form (instead of plural) or infinitive (instead of a conjugated form of a verb).


Similar words

 
 

More examples
1.De siste dagers spekulasjoner i oljekretser er samsvarende med de signaler Kristiansen har mottatt.
2.Man kan vanskelig danne seg et samsvarende bilde av religiøse minoriteters situasjon i muslimske stater uten å kjenne til de forhold som Holter belyser i sin bok.
3.Med sin praksis med å utstede oppholdstillatelser fra august til til juni, samsvarende med skole / studieåret, lar Statens Utlendingskontor utenlandske studenter være uten oppholdstillatelse i den vanlige sommerferietid.
4.Ditt syn er også samsvarende med prinsippene til den lærerorganisasjon jeg står som medlem i, Norsk Undervisningsforbund.
5.Kvanteteorien forutsier at målinger av disse vil vise seg å være så samsvarende at all fornuft tilsier at det dreier seg om et" kvantesystem" som ikke kan være adskilt.
6.Liv og lære er ikke dermed nødvendigvis samsvarende.
7.Selv der hvor det enkelte ord tilsynelatende ikke volder problemer, hvor betydningen synes klar og bruken later til å være samsvarende i to ulike sprog, kan det skjule seg feller.