Norwegian-German translation of se på

Translation of the word se på from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

se på in German

se på
generellverb ansehen
  undersøkeverb betrachten
  blikkverb zuschauen
  televisjonverb sehen, schauen
  husverb besichtigen
Synonyms for se på
Derived terms of se på
Anagrams of se på
Similar words

 
 

More examples
1.Dere har gitt folk tilbake troen på at det går an å spille fotball som folk vil se på - og vinne," sa varaordføreren, som også gledet seg over at man ikke lenger må være fotballhistoriker for å forstå hvorfor FFK har en spesiell klang i alle fotballinteressertes ører.
2.Filmspeilet" rommer også orientering om de andre julefilmene og blir å se på Jancos kanal 4 kl. 19.
3.Halling" vil med kritisk blikk se på i hvilken grad det norske samfunn er blitt amerikanisert og hvilke konsekvenser innflydelsen har hatt på maktfordelingen i samfunnet.
4.Han leste opp avsnittet, men unngikk å se på meg som om jeg var pestbefengt.
5.Hun mener det er grunnlag for å hevde at barn kan lære mye av å se på TV og forøvrig finner hun det nødvendig å understreke at skremmebildene av mediets iboende skadevirkning er hentet fra en helt annen situasjon enn vår.
6.Høvdingen" er en mann i førtiårsalderen som mange vil se på som en skurk.
7.Meksikaneren" gikk inn på Jolas rom og begynte å se på rettsdokumentene.
8.Milde himmel, er vi kommet hit for å slåss mot folk som heller vil se på sport enn å kjempe for landet sitt ?
9.Nei", svarer Oppland Arbeiderblad," først bør nå Riksadvokaten se på påtalemyndighetens rolle.
10.Norsk Politiforbunds utspill om politiembedsmannsordningen er en anakronisme, og forslaget om at man snarest må oppnevne et offentlig utvalg til å se på en annen ordning, er useriøst, og kan ikke tas alvorlig.
11.Norsk Politiforbunds utspill om politiembedsmannsordningen er en anakronisme, og forslaget om at man snarest må oppnevne et offentlig utvalg til å se på en annen ordning, er useriøst og kan ikke tas alvorlig.
12.Regjering og storting kan imidlertid hjelpe hovedstaden også på dette felt (vekst, nyskapning etc. i næringslivet i Oslo), ved iallfall å se på visse sider ved etableringsloven en gang til.
13.Se på meg !
14.Se på sprekkene i veggen," sier Tom.
15.Se på vår tids juglete leketøy.
16.Skibladner" blir å se på Mjøsa også iår.
17.Akkurat de erotiske innslagene får vi vel ikke se på Karl Johan, og jeg ser ikke noe negativt i at man lar være å eskponere slike sider av seg selv i offentlighet.
18.Alltid måtte han stå i bakgrunnen og se på andre underholde.
19.Alt det får vi se på når det eventuelt blir spørsmål om det.
20.Bare det at vi er å se på veien, virker dempende på mange, og vår primære oppgave er av forebyggende karakter.
21.Bli med meg opp og ta en drink (hør på platene mine, se på frimerkesamlingen min), sier han.
22.Bli med opp å se på rommene våre.
23.Bodd sier at man må se på den effektive rente, og det er akkurat det vi gjør.
24.Bortsett fra flyene, var narkotikahunden Bobby det mest spennende å se på, mente de to brødrene.
25.Da skal jeg nesten ikke se på joggeskoene engang...
26.Damefotballen er ofte teknisk god og morsom å se på, men det meste skjer i slow motion.
27.De døve kan ikke høre så mye vakkert, men da skal de i alle fall få noe vakkert å se på, sa Conrad BonnevieSvendsen, som engang hadde sitt hjem her.
28.De synes sikkert det er forargelig at jeg kan sitte og se på TV dagen efter at min kone er blitt myrdet ? sa han.
29.De vil bli gjemt, utenfor sikkerhetspolitiets kontroll, og alle vil se på opptakene som en oppmuntring i vår politiske kamp.
30.Den internasjonale flyverorganisasjonen, som representerer mer enn 60 000 piloter, ber nå ICAO se på episoden i Sverige spesielt.
Your last searches