Norwegian-German translation of senatet

Translation of the word senatet from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

senatet in German

senatet
politikk - USAnoun Senat [m]
Anagrams of senatet
Similar words

 
 

More examples
1.Mest bekymringsfullt", heter det i en tredje rapport laget for Senatet," er det faktum at opprøret som var den direkte bakgrunn for innføringen av unntakstilstand for 14 år siden, synes sterkere idag enn noensinne".
2.Forslaget ble i første omgang nedstemt i Senatet i Washington.
3.Jeg hater tanken på at våre valg skulle bli avgjort på basis av et religiøst stridsspørsmål, sier senator Lowell Weicker, som truer med å" snakke i månedsvis" for å hindre en votering i Senatet.
4.Reduser interesseorganisasjonenes og pressgruppenes makt uten ansvar gjennom å la Senatet få direkte tilgang på folkemeningen gjennom referendum i viktige spørsmål (eller innfør ekstern oppnevning av 1 / 3 av styremedlemmene i alle interesseorganisasjoner over en viss størrelse eller innflytelsesevne).
5.Administrasjonen i Washington protesterte offisielt overfor Athen, og i Senatet ble Papandreous politikk stemplet som prosovjetisk.
6.Allerede for fire år siden tapte demokratene flertallet i Senatet, samtidig som en republikansk gevinst på 31 mandater i Representantenes hus skaffet Reagan en" ideologisk majoritet" bestående av republikanere og konservative sydstatsdemokrater.
7.Allerede i mars bekreftet Senatet William Wilsons utnevnelse til ambassadør i Vatikanstaten, men Representantenes hus forsøkte å torpedere bevilgningen på 351 000 dollar til dekning av Wilsons lønn og driftsutgifter.
8.At han også klarte å" trekke med seg" det ene kammer av Kongressen - nemlig Senatet - viser hvilken sterk stilling han hadde i amerikansk bevissthet - og hvilken svak stilling Carter hadde.
9.Avhørene av Meese har pågått i ukesvis, uten at Senatet er rede til å votere over hans kandidatur som ny justisminister.
10.Beslutningen om å utsette MXbevilgningene har form av et komplisert kompromiss mellom ONeill og den republikanske flertallsleder i Senatet, Howard Baker.
11.Bevilgningen, som senatet vedtok med 62 mot 32 stemmer, skal nå drøftes i en komite bestående av senatsmedlemmer og medlemmer fra Representantenes hus fordi avgjørelsen ikke er i overensstemmelse med et tidligere vedtak i Representantenes hus.
12.DET er all grunn til å ta resultatet av voteringen i Senatet alvorlig.
13.Da avviste Senatet forsøkene på å begrense hans fullmakter til eventuelt å bruke troppestyrker i El Salvador og Nicaragua.
14.Da en av hans kolleger,Sam Nunn, nylig samlet nesten halvarten av Senatet bak et forslag om å redusere USAs militære nærvær i Europa, gikk Lugar sterkt imot det.
15.Da han bad om Kongressens støtte, hadde forøvrig Senatet bare en halvtime tidligere med 55 mot 41 stemmer vedtatt å fortsette produksjonen av de nye interkontinentale MXraketter.
16.Den konservative nestor i Senatet, Barry Goldwater, meldte seg torsdag overraskende som president Ronald Reagans fremste motstander i den forestående kamp om neste års forsvarsbudsjett.
17.Den republikanske flertallsleder i Senatet, Howard Baker, mener imidlertid at det er gode chanser for å få kongressflertallet med på hjelpeprogrammet, som beløper seg til åtte milliarder dollar over de neste fem budsjettår.
18.Den sovjetiske Nobelprisvinner Andreij Sakharov er i live, og har avsluttet den sultestreiken han innledet 2. mai, hevdet presidenten i det spanske senatet igår kveld efter et besøk i SovjetUnionen.
19.Den tidligere konservatiove utenriksminister Hassat Esat Isik har anbefalt Representantenes hus og Senatet heller å velge dagen da amerikanerne begynte jakten på indianerne i NordAmerika som minnedag for folkemord.
20.Det amerikanske Senatet har da også samrøystes 19. juni vedtatt å krevje forhandlingar med sikte på å eliminere sjøbaserte kryssarrakettar.
21.Det er derfor fra innflytelsesrikt hold at Senatet ble tvunget til å ta stilling til et spørsmål som er av vital betydning ikke minst for USAs europeiske allierte.
22.Det er grunn til å reise spørsmål om Senatet, uansett utfallet, vil få tid til å votere over den nominerte justisminister før høstens presidentvalg.
23.Det er liv og røre i amerikansk politikk i et valgår og senator Hart, som representerer Colorado i Senatet, er med ett slag blitt et kjent navn for de amerikanske velgere.
24.Det forslag hadde åpenbart større støtte i Senatet enn det forslag et mindre flertall valgte å stå på til siste slutt.
25.Det gjorde også Senatet torsdag da spørsmålet om amerikansk tilbaketrekning igjen ble reist.
26.Det har også vært oppe til såkalt høring i en underkomite i Senatet der flere talte varmt for det.
27.Det måtte fremsettes som et lovforslag og vedtas både av Senatet og Representantenes Hus.
28.Det nye grunnlovsforslag skal så vedtas av både deputertkammeret og senatet, før franske velgere skal si ja eller nei i september.
29.Det overveldende flertall i" Huset" slo torsdag lag med Senatet gjennom en resolusjon som tar blankt avstand fra operasjonen.
30.Det republikanske parti forsvarte sitt flertall i Senatet, og øket sitt mandattall i Representantenes hus.
Your last searches