Norwegian-German translation of senket

Translation of the word senket from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

senket in German

senket
forminsketadjective vermindert, reduziert, beschränkt, eingeschränkt
Anagrams of senket
Similar words

 
 

More examples
1.Scharnhorst" ble senket i et slag midtveis mellom Bjørnøya og Nordkapp i forrykende uvær om natten 26. desember 1943.
2.Svenner" som var kommet ny fra et britisk verft samme vår, fikk en fulltreffer og var det eneste allierte krigsskip som ble senket under landgangen.
3.Tirpitz" utgjorde en stor trusel for de allierte, og ble derfor flere ganger forsøkt senket.
4.Ønsker du senket skattenivå hvis det medfører dårligere helsestell og et redusert utdanningstilbud ?
5.Aksjonen førte til at bensinprisene flere steder i landet ble senket.
6.Da hadde vi senket flere miner og bøyde av for å gi plass for mange av landgangsfartøyer.
7.Det gjelder disse to som er blitt drept og senket i sjøen.
8.Det siste som har skjedd er at Ministerrådet har senket brislingkvoten, og det er et gode, fordi det betyr mindre fangst av småsild.
9.Det ville vært en skandale om" Høvdingen" var blitt senket i havet.
10.Du får følelsen av at den kjemiske terskel er blitt senket, sa Johan Svantesson, som er sjef for kjemidivisjonen ved det svenske forsvarets forskninginstitutt.
11.EFlandene har senket prosentinnholdet i whisky og gin.
12.Efter at pensjonsalderen ble senket fra 65 til 60 år, har flere hundre offiserer gått av på den lavere aldersgrense.
13.En eventuell aksjon fra bilorganisasjonenes side for å få senket bensinprisene vil neppe bli iverksatt før om en ukes tid, sier direktør Gunnar Apeland i Motorførernes Avholdsforbund (MA) til Aftenposten.
14.Jeg fortalte Dem visst at da de to ble funnet, var de surret sammen med klessnor og ståltråd og hadde vært senket ved hjelp av jernskrot.
15.Marinen var der med 2 jagere hvorav en ble senket på selve Ddag, og Hæren hadde bare noen få mann med, i britiske avdelinger.
16.Presset for å få senket skattenivået har forøvrig vært mindre i den senere tid.
17.Regjeringen vil med det første oppnevne et utvalg som skal vurdere følgene av senket pensjonsalder, redusert daglig arbeidstid og andre arbeidstidsforkortelser, når det gjelder sysselsettingen, norsk økonomi og andre samfunnsområder.
18.Samtidig vil senket skolealder gi en mer effektiv utnyttelse av ressursene i skoleverket, sa Norvik på møtet i Haugesund.
19.Selv om vi synes planene er utmerkede, finner vi det rart at SAS ikke vil prøve å få senket prisene på flyplassene i Stockholm og Oslo.
20.Vi var uenig i at" Alexander L. Kielland" ble senket og ikke hugget opp.
21.112 skip er trolig blitt senket av Exocetraketter i Gulfkrigen, opplyser den franske våpenfabrikanten Aerospatiale, som lager raketten.
22.Advarende røster har allerede hevet seg mot hva som vil skje dersom taket på den pensjonsgivende inntekten blir senket så mye som foreslått, noe over" gjennomsnittsinntekten" til en industriarbeider, 110 000 kroner idag.
23.Allikevel ble det ikke gitt kontraordre til ubåtkapteinen, og han avfyrte torpedoen som senket krysseren utenfor britenes erklærte krigssone.
24.Andektig stillhet senket seg over travle torvkoner og handlende, da klassiske toner fra Robert Levins piano og Ole Bøhns fiolin strømmet ut på Youngstorvet.
25.Assisterende markedssjef Arild Sæther i Norges Kjøtt og Fleskesentral opplyser at engrosprisene på storfekjøtt og kalv for vel en uke siden ble senket 1,50 kroner kiloet.
26.Bakerst til venstre Per Knoph fra Oslo som var telegrafist på KNM" Svenner" da den ble torpedert og senket om morgenen 6. juni 1944.
27.Begravelsen ble gjort så billig som mulig, og den avdødes kiste ble senket i en fellesgrav for fattige.
28.Benamou forteller til Aftenposten at folk fra museet også har vært nede ved vraket av den norske jageren" Svenner" som ble senket under invasjonen og hvor 34 nordmenn omkom.
29.Beredskapen her er også senket.
30.Betongunderstellet, som er hult, ble ved hjelp av ballastvann senket ned i den dype fjorden slik at bare de øverste fem metrne av benene stakk over vannflaten.
Your last searches