Norwegian-German translation of sikte til

Translation of the word sikte til from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

sikte til in German

sikte til
målverb etwas anpeilen
Synonyms for sikte til
Anagrams of sikte til
Similar words

 
 

More examples
1.Man kan heller ikke sikte til beskatningen av lagets inntekt av salg til ikkemedlemmer og av enkelte andre virksomheter.
2.Vi mener at man her må sikte til fair konkurranse på like vilkår og ikke til konkurransedyktighet i forhold til sterkt subsidierte eller urealistiske anbud, sier Eckhoff.
3.Jeg tror hun må sikte til våre nye gressklippere.
Your last searches