Norwegian-German translation of sirkusvogn

Translation of the word sirkusvogn from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

sirkusvogn in German

sirkusvogn
sirkusnoun Wohnwagen [m]
Similar words

 
 

More examples
1.Hva i all verden kan få en skuespiller med fast ansettelse ved et av Osloteatrene til å droppe sommerferien for å skrangle rundt i en gammel sirkusvogn ?
Your last searches