Norwegian-German translation of skare

Translation of the word skare from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

skare in German

skare
hopnoun Aufgebot [n], Trupp [m]
Synonyms for skare
Derived terms of skare
Anagrams of skare
More examples
1.Den store skare av verdens befolkning ligger langt foran sine ledere når det gjelder å forstå krigens problemer.
2.Derefter så jeg en skare så stor at ingen kunne telle den, av alle nasjoner og stammer, av alle folk og tungemål.
3.Det er ikke hva partiets leder skriver eller sier som er avgjørende, men hvilken politikk hans håndgagne skare står for og kommer til å lansere i tida som kommer".
4.I sin statsministerperiode har hun hverken bragt harmoni eller håp til den voksende skare av arbeidsledige.
5.Idag med 11toget kommer der en skare ængstelige unge piger ud til Stabæk, med bævende hjerter traver de op til Stabæk slot og banker på husstelskolens port..
6.Hvis man selv klarer å glemme kjønnsforskjeller, så gjør ikke kameratene noe stort nummer av det heller, sier fenrik Skare.
7.Hvordan føles det å vinne ditt tredje Derby, og derefter bli hyldet av en slik skare entusiaster, Benn Orre ?
8.Som vestlending skal jeg vel tåle det og, mener fenrik Skare, som tar seg et par velfortjente ferieuker.
9.Alt dette går man og tenker på mens de brukte Madshusskiene følger nygåtte spor og stavtakene kraser rytmisk mot et tynt lag skare under nysneen.
10.Bak hennes krøkte nakke og krummede rygg ser vi en talløs skare uten navn.
11.Balnt Indias brokete skare av politikere er man ikke alltid særlig nøye med de midler som tas i bruk i maktkampen.
12.Bygdene i Japan var i ferd med å bringe frem en skare av små entreprenører som stod klare til å ta den økonomiske føringen efter revolusjonen i 1868.
13.Både Ingunn Ådland, Tore Johannessen og Håkon Furuseth, alle glimrende representanter for den store skare av musikere som turnerer med Rikskonsertene, synes at skolekonsertene er en givende arbeidsform.
14.De er også blant søndagens tobente skare som har overtatt for firbente i hjorteskogen.
15.Der finnes nok av politikere som kunne bekle stillingen som direktør i det nye direktorat, som så kunne lede en effektiv stab med to underdirektører, fem byråsjefer, seks konsulent I og fem konsulent II, samt en rimelig skare av førstesekretærer.
16.Det har ikke vært lett for den lille skare dukketeaterpionerer i Sverige.
17.Det sørger en skare vaktmannskaper for.
18.En beundrende skare trengte seg rundt portrettet, kjerringene vagget med hodene, de unge mennene smekket med tungen og ungene måpte og plukket seg i nesen.
19.En type for skare, en annen for løsere sne, og en tredje for kjøring vår og høst, når sneen veksler med stein og ur.
20.Er det en selvbestaltet håndfull tale og skriveføre kvinner, eller har den mangfoldiggjort seg til den skare almindelige kvinner (og menn) i det ganske land, i stuer og på lærerværelser, i fagforeninger og på lesesaler, i prestekappe og på Stortinget ?
21.Ferraro er utvilsomt det mest innflydelsesrike medlem av den beskjedne skare den nye kvinnelige generasjon i partiet utgjør.
22.Flåten ble fylt til randen med en talløs skare kvinner og menn som var smykket med utsøkte fjærbusker, gyldne plaketter og kroner.
23.Forstår dere hvilken skare uskyldige dere rammer med" mannshat"diskusjonen ?
24.Fredagens stemmetall viser altså at motstandernes skare minker smått om senn.
25.Han treffer ikke bare andre tyske emigranter - i New York mottas han av Bauhausarkitekten Mies van der Rohe - men også en voksende skare av amerikanske beundrere, anført av Morton D. May som eier en kjede av store varehus - og den største private Beckmannsamling.
26.Han vil bli sterkt savnet ikke bare av den nærmeste familie, men også av en stor skare av gamle og unge venner.
27.Har jeg gått over fra skeptikernes rekker til den" trofaste skare av tribuneslitere", som Eilif Straume sier det ?
28.Her er Tomm Murstad i ferd med å forklare seilkunstens edle prinsipper for en lydhør skare.
29.Hvis Norge vil gjøre krav på å være et sivilisert foregangsland, bør vi vise den tallrike og stadig økende skare av kritikere ute at vi er like humane mot varmblodige medskapninger i havet som mot dem som beveger seg på land.
30.I Det hvite hus sitter en president som ikke får bevege seg utendørs uten at han er omgitt av en skare sikkerhetsvakter.
Similar words

 
 

skare as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) skareskarendeskart
Indikative
1. Present
jegskarer
duskarer
hanskarer
viskarer
dereskarer
deskarer
8. Perfect
jeghar skart
duhar skart
hanhar skart
vihar skart
derehar skart
dehar skart
2. Imperfect
jegskarte
duskarte
hanskarte
viskarte
dereskarte
deskarte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde skart
duhadde skart
hanhadde skart
vihadde skart
derehadde skart
dehadde skart
4a. Future
jegvil/skal skare
duvil/skal skare
hanvil/skal skare
vivil/skal skare
derevil/skal skare
devil/skal skare
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha skart
duvil/skal ha skart
hanvil/skal ha skart
vivil/skal ha skart
derevil/skal ha skart
devil/skal ha skart
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle skare
duville/skulle skare
hanville/skulle skare
viville/skulle skare
dereville/skulle skare
deville/skulle skare
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha skart
duville/skulle ha skart
hanville/skulle ha skart
viville/skulle ha skart
dereville/skulle ha skart
deville/skulle ha skart
Imperative
Affirmative
duskar
viLa oss skare
dereskar
Negative
duikke skar! (skar ikke)
dereikke skar! (skar ikke)
Your last searches