Norwegian-German translation of skjult for

Translation of the word skjult for from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

skjult for in German

skjult for
hemmelighetverb fern halten°
Examples with translation
Endelig kommer vi till en små gullgraverby, som er skjult i en dal mellom høye fjell.
Similar words

 
 

More examples
1.De amerikanske støttetiltakene ble ofte holdt skjult for ledende medlemmer av begge lands regjeringer, skriver The Economist.
2.Er det videre riktig efter norsk lov å holde barn skjult for en av foreldrene så lenge denne part ikke har brutt norsk lov ? spør barnevernsnevnden.
3.Advokat Tore Eriksen konsentrerte seg i stedet om å overbevise retten om at hans klient ikke kom til å forsøke å holde seg skjult for politiet for å unngå utvisning dersom han ble løslatt, men at han ville avvente Justisdepartementets avgjørelse.
4.Aktiviteten i Unionsbygningen kunne iakttas utenfra, men hva som skjer bak sentralkomiteens grå husvegger noen kvartaler bortenfor, er helt skjult for omverdenen.
5.Da måtte hun jo også få vite om Robertsons skammelige bedrageri, og det har jeg hittil holdt skjult for henne.
6.Den norske samen ble adoptert av Bella Coola eller stammenasjonen Nuxalk og er siden holdt skjult for de kanadiske myndigheter.
7.Denne prosessen har ikke legene klart å følge, fordi den fåregår skjult for øyet inne i livmoren.
8.Derfor er det heller ingen grunn til, sies det, å holde noe av dette skjult for publikum.
9.Det er en skjebnens ironi at ting som ble skjult for å unngå at de kom i vikingenes griske hender, nå vises her for deres efterkommere, smiler Louisianas direktør Hans Erik Wallin.
10.Det er ved å holde ting skjult for publikum han trekker dem til seg, det er ved først å skjule, for så å vise det motsatte av hva tilskueren ventet seg.
11.Det omhandlet store pengebeløp, og også avtaler om at begge parter skulle holde saken skjult for offentligheten.
12.Dette til tross for at værgudene har drevet meteorologene, og enda mer den legendarisk" lystige" wiener, til dårlig skjult fortvilelse.
13.Efterligningen er imidlertid basert på det man mener er en skjult formue i utlandet.
14.En jurist ved samme kontor gjorde det klinkende klart at han ikke hadde rett til å holde ting skjult for det politiske organ som skal fatte vedtak.
15.En skandale med et gresk skip som har kastet blindpassasjerer på sjøen skaker nå gresk opinion - samtidig som det kommer for dagen at myndighetene i Hellas har holdt den aktuelle rapporten skjult for offentligheten i nærmere to måneder før den lekket ut til pressen onsdag.
16.En slik jakt på en skjult formue kan bli en naturlig følge av kjempekravene i Jahrekomplekset.
17.Faktisk er systemet allerede sprukket, men hittil er dette holdt skjult for folket gjennom store innsprøytninger fra statsbudsjettet, noe oljemilliardene har gjort mulig.
18.Fra andre saker, riktignok utenlandske spionsaker, kjenner man til at politiet har leiet seg inn på hotell, en leilighet eller en villa for å holde spionsiktede personer skjult for omverdenen.
19.Han understreket at Majala alltid har ført opp sine inntekter på selvangivelsen, intet er forsøkt skjult for skattemyndighetene.
20.Hun var så flink til å holde misbruket skjult for oss, og selv om jeg visste at hun var sammen med venner som røkte hasj, trodde jeg at hun hadde så god ballast hjemmefra, at hun ville holde seg unna.
21.Hun var så flink til å holde misbruket skjult for oss.
22.Likeledes en femte person som er siktet for å ha holdt den drapssiktede Harald Georg Aas skjult for politiet.
23.Mandag 16. april ble en 38 år gammel britisk statsborger arrestert efter at tollvesenets folk hadde plukket frem 22 kilo hasj som var skjult forskjellige steder i hans bil.
24.Nestkommanderende hos Riksadvokaten, høyesterettsadvokat Sverre Østensvik, sier til NTB at det vil bli aktuelt å trekke inn andre krefter i arbeidet, men tilbakeviser at bobestyrerne i Hilmar Rekstens bo er bedt om å lete efter en skjult formue i utlandet.
25.Norges eneste aktive vulkan ville tross sine 2277 meter over havet ligge skjult for oss under innflyvningen.
26.Nå viser det seg at Ferms brev, som forøvrig ble holdt skjult for utenriksdepartementet og dets ledelse, inneholder interessante sovjetiske synspunkter på Sverige og ubåtkrenkelsene.
27.Når det sovjetiske forsvarsministerium akkurat i disse dager velger å offentliggjøre at Moskva har utviklet krysserraketter og nå foretar utplassering på strategiske bombefly og ubåter for å" motvirke den økende truselen fra USA", kan det vanskelig oppfattes som annet enn et dårlig skjult forsøk på politisk påvirkning av vestlig opinion.
28.Og det finnes nok av beviser på at sekten har holdt medlemmer skjult for at familien ikke skulle komme i kontakt med dem.
29.Også representanter for Esso, Fina og Mobil fremholder at deres selskaper spiller med åpne kort og ikke ønsker å holde noe skjult for offentligheten.
30.På den måten blir det skjult for velgerne at Regjeringen i hovedsak konserverer Arbeiderpartiets politikk fra 70årene.
Your last searches