Norwegian-German translation of skral

Translation of the word skral from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

skral in German

skral
generelladjective nichtig, unwichtig
Synonyms for skral
Derived terms of skral
Similar words

 
 

More examples
1.Allikevel er det en kjensgjerning at den kommunale økonomi i mange tilfeller er meget skral.
2.Amber Melody, Skandinavias kanskje beste sprinter tidligere, begynner efterhvert å finne igjen formen etter å ha vært skrekkelig skral, og kan ikke oversees.
3.Da ville banden gjøre en skral sorti !
4.Derfor er økonomien ofte skral.
5.Det siste året har helsen vært skral.
6.Men en ung kvinnelig ekspeditør, som så at jeg gikk med krykker og var skral til bens, tilbød velvillig å kjøre meg opp i vareheisen.
7.Oslos økonomi er imidlertid så skral, at vi i hovedsak har forståelse for prioriteringen også av nedskjæringene.
8.På denne bakgrunn virket det nokså mal apropos at Helge Dohrman, som har fått temmelig skral start som ny FRPleder, i radio inatt sa at hans parti ikke vil stritte imot, hvis" firkløver"partiene tilbyr partiet plass i regjeringen.
9.Rundt århundreskiftet var skolens økonomi så skral at den faktisk sto i fare for å bli nedlagt.
10.Skral helse har ført til at det er blitt lenger mellom turene til Enebakk.
11.Til tross for en skral økonomi i kommunen, har Oslo Høyre tro på nye erobringer de kommende år.
12.Denne forenklede form for våpen ble i stor utstrekning brukt over hele landet, som eiermerke på redskaper og husgeråd, men også på dokumenter når skrivekunsten var skral.
13.Ei anna motivering var at i eit lite språksamfunn måtte salet av bøker bli lite og inntekta av forfattarskapen så skral at ein ikkje kunne leve av den.
14.Et ikke altfor mobilt forsvar kom gang på gang på efterskudd, samtidig som støtten fra midtbanespillerne var heller skral.
15.Når det riktig røynet på for Finland, var den offisielle hjelpen fra det øvrige Norden svært så skral, men den efterpåkloke kritikken desto rikeligere, konstaterer forfatteren, og tillegger at utakk er verdens lønn.
16.Også på Romerike var det skral temperatur tidlig på morgenen.
17.Om Strindberg efterhvert hadde roet seg noe, bar han fremdeles nervene utenpå huden ; i daglig omgang var han som et råttent egg, dessuten var økonomien så skral at den skandinaviske kolonien i Paris stundom måtte bidra til underholdet.
18.Over tid er dette en alvorlig belastning for personalet som skal forvalte en så skral omsorg.
19.Skøyteforbundets økonomi er skral, og neste år blir den neppe stort bedre.
20.Under en gjennomkjøring dagen i forveien følte han seg så skral at han ikke var sikker på om det var lurt å starte !
Your last searches