Norwegian-German translation of skrive av

Translation of the word skrive av from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

skrive av in German

skrive av
dokumentverb überschreiben
  skoler - universitetetverb abschreiben
  skriveriverb abschreiben, aufschreiben, kopieren
Anagrams of skrive av
Examples with translation
Han tok sin blyant og ga seg til å skrive.
Jeg bestemte meg for å skrive 20 setninger om dagen i Tatoeba.
Jeg vet ikke helt hvorfor jeg har bestemt meg for å skrive til deg. Men det virker som jeg har et problem; et merkelig problem.
Det er mange gode grunner til å skrive forståelige tekster.
Jeg har skrevet en roman akkurat slik jeg ønsket å skrive den.
Jeg prøvde å skrive ned hvert av hans ord.
Etter lang resultatløs venting, bestemte jeg meg for å skrive til deg.
Denne boken skal hjelpe deg å lære å skrive effektivt.
Jeg bestemte meg for å skrive jevnlig artikler på engelsk.
Fordi du snakker italiensk, jeg skriver i min vakre morsmål. Noen ganger blir det kjedelig å skrive alltid på engelsk.
Denne boken skal hjelpe deg å skrive effektivt.
Similar words

 
 

More examples
1.Var det ikke tryggest å ta den slitsomme jobben og skrive av brevet 20 ganger ?
2.Du ble vel nedrent av klassekamerater som ville skrive av hjemmeregning, stiler og så videre ?
3.Jeg forstår jo at endel mennesker har behov for å skrive av seg sine synspunkter i Hognestadsaken, men betegnende for de fleste truselbrevene jeg har mottatt er at brevskriverne ikke synes å være særlig godt orientert om selve saksinnholdet.
4.75 prosent av hovedfagstudentene ved Universitetet i Oslo har arbeid ved siden av studiene, og en tredjedel er svært misfornøyd med den veiledning de får i tilknytning til arbeidet med å skrive avhandling eller hovedfagoppgave, fremgår det av en undersøkelse.
5.Derfor har Parley Augustssonrederiet Vinga Shipping besluttet å skrive av en fordring på det svenske rederiet som verdiløs.
6.Jeg vurderer da situasjonen slik at en arrangør ikke kan la det komme til kamphandlinger i" Gamle festsal", og skaffer meg noen minutter til ved å si at siden mine notater av den dyrebare revisjonsrapporten er ført sammen med øvrige merknader, må jeg først skrive av sistnevnte.
7.Man kan anmelde årets tegneserier ved å skrive av anmeldelsen for ifjor.
8.På Sergels torg ble det satt opp en krotplanke, hvor alle kunne male og skrive av hjertens lyst på et plankegjerde.
9.Å skrive avisinnlegg, taler og utredninger har jeg som kjent fra før av meget stor erfaring i.
10.Det har vært ganske vanskelig, eftersom hele Kvinnesaksforeningens arkiv ble tatt av tyskerne i 1940 og Bergensforeningens arkiv brant.Margarete Bonnevie som var formann i 1940, fikk tre timer på seg av tyskerne til å skrive av arkivet på tysk, slik at det kunne censureres efterpå !
11.Bonus for høyt publikumsbesøk, bedre lanseringsvilkår og flere oppmuntringer til å øke egenandelen, pluss rett til å skrive av mer av det som på fagsproget heter generalomkostninger efter en glideskala, sier kulturministerens personlige sekretær Gunnar Magnus, og blir for et øyeblikk teknisk av glede.
12.Den blir antatt av aviseieren Walter, som ikke lenge efter gir Duroy i oppdrag å skrive avisens sosietetsspalte.
13.Efter at han var blitt slått" som et dyr", ble det lagt frem papir og blyant til ham med ord som han ble bedt om å skrive av.
14.Eksperter tror at forretningsbankene må skrive av 510 milliarder dollar eller opptil 80 milliarder kroner på skipsfart de neste par årene.
15.Klubbene eies av en rekke styrtrike forretningsfolk, og de kan skrive av en del av hockeydriften på skatten sin, forteller Johnson.
16.Riktignok kan du ikke ta bøkene med hjem, men du kan slå deg ned ved et av bordene, bla i bøkene og hente ideer eller skrive av oppskrifter.
Your last searches