Norwegian-German translation of slå ut

Translation of the word slå ut from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

slå ut in German

slå ut
blomsterverb aufblühen
  sport - boksingverb kampfunfähig machen, außer Gefecht setzen, besiegen
  konkurranseverb ausschalten, erledigen
  medisinverb ausbrechen
Synonyms for slå ut
Similar words

 
 

More examples
1.Dersom NATO legger stor vekt på raske våpen (raketter) for å slå ut motpartens flyplasser og knutepunkter i konsentrerte angrep, øker presset om tidlig og omfattende våpeninnsats i spente situasjoner og krig.
2.Dommen har også i urimelig grad latt en stilltiende akseptert uorden i Diakonhjemmets sosialhøyskoles praksis, i strid med intensjonene i Diakonhjemmets lover og regelverk, slå ut i arbeidsgivers disfavør.
3.Vi forestiller oss ikke at SovjetUnionen vil bruke kjernefysiske våpen for å slå ut norske flyplasser eller andre militære mål.
4.Det har de senere år funnet sted store endringer i norsk økonomi som gjør at vi kan håpe at en øket likviditet nå i større grad vil slå ut i volumvekst og ikke bare i prisstigning, sier Andreassen, som betegner Regjeringens økonomiske opplegg som dristig og advarer mot at balansen i opplegget svekkes ytterligere.
5.Det skrives og snakkes så mye om det nervepress en idrettsmann utsettes for kan ikke et slikt press slå ut både positivt og negativt ?
6.En rentesenkning for personlån på bare 0,25 prosent, slik som DnC har gjennomført, vil ikke slå ut i det hele tatt, med det systemet vi har, sier Whist.
7.Hold krykkene, så jeg får slå ut med armene.
8.Hvis verdensøkonomien fortsetter å bedre seg, vil det utvilsomt slå ut i en øket ferietrafikk.
9.Hvordan vil den høye dollarkursen slå ut på selskapets refinansiering ?
10.Kan ikke skader slå ut efter at flere år er gått ?
11.Men det foreligger knapt noen studier blant barn med diabetes, og vi vet egentlig svært lite om hvordan flergangsbruk av sprøyter vil slå ut for denne aldersgruppe, sier ass. overlege Torbjørn Gjemdal ved Sentralsykehuset i Østfold.
12.Til beste for fotballen ønsker vi å slå ut Rapid og dermed unngå å lide for den urettferdigheten som rammet oss med UEFAs avgjørelse.
13.Vi lurte på hvordan dette ville slå ut for vårt vedkommende, men vi fikk garanti fra hotellet om at de tilreisende ville få bo der uansett.
14.Vi lå innenfor den gamle renteerklæringens satser, men vi vil se nærmere på hvordan den nye vil slå ut for oss, sier han.
15.150 av de såkalte Axerakettene vil for eksempel kunne slå ut Warszawapaktens 50 hovedflyplasser i løpet av de første ti minutter av en militær konflikt.
16.Arbeidsgiverforeningens syn er derfor at en arbeidstidsforkortelse vil slå ut i øket lønnsglidning og fremhever at avdempet lønnsvekst vil ha større positiv virkning for sysselsettingen.
17.Arrangørene antyder også muligheten for kveldens publikum til selv å slå ut håret...
18.Av kullstøvet lager vi grillbriketter som nå mer og mer ser ut til å slå ut grillkullene, fordi brikettene både gir sterkere varme, har lengre forbrenningstid og er adskillig rensligere i bruk.
19.Avgiften vil slå ut med inntil kr. 1,50 pr. kilometer.
20.Bak denne formuleringen ligger en klar advarsel mot å la en eventuell tendens til reduksjon i arbeidsledigheten slå ut i sterkere lønnsvekst.
21.Bedriftenes styrkede finansielle situasjon kan slå ut i en sterkere investeringsvirksomhet enn antatt.
22.Begge deler ville slå ut i øket forbruk, som igjen skaper større problemer på betalingsbalansen.
23.Blant andre emner som tas opp er det nye kvinneidealet, der muskler og joggedrakt er i ferd med å slå ut store bryster og trange skjørt.
24.Blant årets andre kandidater var Robert Levin, Jahn Teigen og Eirik Kvalfoss, men ingen var i nærheten av å slå ut Kronprinsessen.
25.Blir for eksempel en dør åpnet eller et vindu knust, et eller annet sted i bygningen, vil temperaturen, volumet og de molekylære bevegelsene i luften endres og varsleren vil slå ut.
26.Både roerne og friidrettsfolket, her representert ved spydkasteren Per Erling Olsen, kunne ha grunn til å slå ut med armene efter innsatsen ihelgen.
27.D. Dommen har også i urimelig grad latt en stilltiende akseptert uorden i Diakonhjemmets sosialskoles (DIASOS) praksis, i strid med intensjonene i Diakonhjemmets lover og regelverk, slå ut i arbeidsgiverens disfavør.
28.Da Willochregjeringen overtok i 1981, begynte virkningene av mange års Arbeiderpartipolitikk å slå ut med full tyngde.
29.De fleste trodde jentene ville slå ut i full blomst i årets serie, men Jardar har plassert seg på midten av tabellen.
30.De positive effekter på lønnsomheten vil først slå ut i 1984, heter det.
Your last searches