Norwegian-German translation of slette ut

Translation of the word slette ut from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

slette ut in German

slette ut
skinnverb glätten, ausstreichen
Anagrams of slette ut
Similar words

 
 

More examples
1.For å kunne ydmyke sitt offer, må torturisten først slette ut mennesket i seg selv.
2.Videre bebreider han meg at jeg i det korte intervju som fulgte efter innslaget, efter hans mening ikke gjorde noe" for å slette ut inntrykket av at her er gjort sensasjonelle oppdagelser, og for å presisere at det her gjelder områder som fremtiden vil gi oss mer eksakt viten om".
3.Bølgen av optimisme som lover å løfte Uruguay ut av et tiår preget av redsel og terror, kan ikke slette ut de alvorlige menneskerettighetsspørsmål som fortsatt er uløst, heter det.
4.De kan skrive bokstavene, og de kan slette ut bokstaver.
5.Uhjelp må ikke være ensbetydende med å slette ut alt det verdifulle som finnes i et lands tradisjoner, og ethvert prosjekt må tilpasses de lokale forhold.
Your last searches