Norwegian-German translation of slippe gjennom

Translation of the word slippe gjennom from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

slippe gjennom in German

slippe gjennom
inngangverb durchlassen
Similar words

 
 

More examples
1.Selv om noen alltid vil slippe gjennom selv det fineste nett, våger jeg å påstå at vi langt på vei har vunnet kampen mot terroristene, sier oberst Joseff Wartsmann i en samtale med Aftenposten.
2.Duftstoffer må først slippe gjennom disse åpninger, så passere væsken før de kan nå sansecellen.
3.En lastebil forsøker å slippe gjennom kontrollposten ved hjelp av falske diplomatskilter.
4.Enhver autorisert dommer har en god teoretisk bakgrunn, og må også avlegge en praktisk" eksamen" for å slippe gjennom nåløyet.
5.Ikke en hemmelig lapp skal slippe gjennom.
6.Skal jeg satse på å bli (re) nominert til Stortinget og vil jeg slippe gjennom nåløyet ?
7.Det er opp til den enkelte politimann å vurdere hvorvidt en bil skal slippe gjennom sperringene.
8.Akkrediterte norske og utenlandske pressefolk ble kroppsvisitert og undersøkt med detektorer for å slippe gjennom den siste kontrollposten til sal 23.
9.Bildet viser en av inngangsdørene til Ullevål sykehus, hvor mange ønsker at de kunne slippe gjennom for å bli kvitt sine lidelser.
10.Journalister fikk ikke slippe gjennom.
11.Kongsvinger hadde kontroll, og bare centimeterforskjeller i offsideavblåsninger hindret Cato Holtet i å slippe gjennom flere ganger.
12.Myndighetene håper at den nye blodprøven, som blir obligatorisk for alle blodgivere, skal gjøre folk mindre skeptiske til blodoverføringer, selv om de innrømmer at så mye som syv prosent av alle positive prøver kan slippe gjennom kontrollen på grunn av feilmarginen.
13.Norsk Flygerforbund og Norske SASflygeres Forening er misfornøyd med at fjernsyn og aviser går inn for å informere publikum om hvor lett det er å slippe gjennom kontrollen på våre flyplasser.
14.Nu viste det seg i neste nummer av Forsvarets Forum at det var ledelsen i dette organ det nok hadde vært noe i veien med, ved å slippe gjennom en så misvisende reportasje.
15.Trolig er en stor del av den interne sentrumstrafikk varetransport som forutsettes å slippe gjennom sonene sammen med kollektivtrafikk.
Your last searches