Norwegian-German translation of slippe løs

Translation of the word slippe løs from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

slippe løs in German

slippe løs
fangeverb freilassen, losbinden, losmachen
  personverb herauslassen, auslassen
Derived terms of slippe løs
Examples with translation
Jeg hadde jo håpet å slippe å arbeide i dag.
Similar words

 
 

More examples
1.Alkohol er en farlig gift å slippe løs, og tenk så dumme selv intelligente mennesker blir når de drikker...
2.Varetektsfanger i Oslo lever under så uverdige forhold at politiet står i fare for å måtte slippe løs arrestanter.
3.Alternativet til ordningen med fritt forsvarervalg er ifølge Frønsdal" å slippe løs drapsmenn, voldtektsforbrytere og narkotikalangere".
4.Det er jo ikke nok å slippe løs en kort valgkamp, opposisjonen har jo ikke hatt noen skikkelig mulighet til å utvikle og etablere seg. men det er bedre enn ingenting.
5.Det er kanskje viktigere å berolige litt lubne kvinner istedenfor å slippe løs slankehysteriet.
6.Det har vært forsøkt skapt inntrykk av noe snusket, mindreverdig som burde legges i strenge lenker, og ikke få slippe løs på det norske folk.
7.Det skulle derfor ikke være noe til hinder for å" slippe løs" de gamle og la dem bygge sine egne alderssentra.
8.Kriminalsjef Arne Huuse sier han håper politiet unngår å måtte slippe løs kriminelle som burde sitte i varetekt.
9.M / S hadde slått Hasle / Løren 64, men ventet med å slippe løs den store jublen til resultatet fra Hanmar forelå.
10.Man bekjenner seg til alt godt, men vil fremme det ved å slippe løs alt vondt.
11.Markedskrefter fikk slippe løs innenfor de planøkonomiske rammer.
12.Nordisk barneteaterfestival og gjestespill helt fra Italia det er noen av godbitene som Teatersentrum kommer til å slippe løs på publikum i" Vognhall 5" på Majorstuen.
13.Og - vi er blitt trygge på å slippe løs kreftene i barna.
14.Og Stalin var meget raskt ute av startgropen for å slippe løs et terrorapparat som selv ikke Hitler klarte å gjøre ham efter.
15.Også i byøkonomien skal markedskreftene nå få slippe løs for alvor.
16.Polanski er ikke villig til å slippe løs alle sine tanker og følelser, vi går ikke så direkte inn i hans sinn som i de beste filmene.
17.Som legmann kan jeg ikke skjønne at professor Mathiesen har ført opp en eneste anstendig grunn til å slippe løs en eneste forbryter som ikke har gjort seg fortjent til det.
18.Tilsvarende finner man dem som av samme grunner vil slippe løs alle muligheter.
19.Vi har dermed fått en regional underholdningsradio som efter Hegtuns mening, absolutt ikke var intensjonen med å" slippe løs" nærradioene.
20.DET er forbundet med adskillig risiko for løssluppen overbudspolitikk å slippe løs en veiplan i et valgår.
21.De venter bare på å slippe løs.
22.Dersom ragnarokk virkelig skulle slippe løs.
23.Dessuten viste diskusjonen at partiet har en sann sverm av dyktige talere og debattanter å slippe løs på velgere og motstandere.
24.Det store spørsmål man stilte seg i Washington var hvor raskt Israel ville slippe løs sine 735 libanesiske fanger, slik terroristene krever.
25.Det var slett ikke nødvendig å slippe løs satellittsendingene fra London, mente Ørnhøi.
26.For å makte det må vi tørre å slippe løs privat initiativ, privat pågangslyst og privat oppfinnsomhet.
27.Ikke, tør vi tro, Overvåkningsetaten, som vår gamle, trofaste kollega og faglige forbilde BBC sies å ha latt slippe løs mot medarbeidere.
28.Ikke rart Uræddtilhengerne lot jubelen slippe løs.
29.Men de fleste benytter anledningen, i noen dager og uker, til å la innestengt og fortrengt jubel slippe løs.
30.Men det går ikke an å kaste disse prinsippene over bord, og så la de frie markedskreftene slippe løs uten at det tas overordnede hensyn.
Your last searches