Norwegian-German translation of slippe ned

Translation of the word slippe ned from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

slippe ned in German

slippe ned
retningverb niederlassen
Examples with translation
Jeg hadde jo håpet å slippe å arbeide i dag.
Similar words

 
 

More examples
1.Men det morsomste var å slippe ned grå papirposer med vann.
2.Vega 1 og 2 skal nå Venus i juni 1985 og slippe ned forskjellige måleinstrumenter på den fjerne planeten.
3.Militærfly og helikoptere fra SovjetUnionen, Polen, Storbritannia og VestTyskland er med i aksjonen, som går ut på slippe ned matforsyninger til 30 000 mennesker i et fjellområde som ikke kan nåes med bil.
4.Myndighetene kan meget vel slippe ned noen nye regelbomber som kan føre til en kraftig baksmell for mange nyforsikrede.
Your last searches