Norwegian-German translation of sliter.

You were trying to translate the word sliter from Norwegian to German.


Remember that you might find the translation you are looking for if you write the word in singular form (instead of plural) or infinitive (instead of a conjugated form of a verb).


Similar words

 
 

More examples
1.Antikverte" radiatorer er bare ett av de problemer avdelingen sliter med.
2.Drømmen om lyset" er en forestilling som gir de mange barn som sliter ballettsko rundt om mulighet til å stifte bekjentskap med sceneballett.
3.(New York Times) Raul Alfonsins regjering, som gjenopprettet det argentinske demokrati efter åtte års undertrykkende militærstyre, sliter hardt for å føre landet bort fra randen av finansielt sammenbrudd.
4.(New York Times) Storbritannia sliter med problemer i en størrelsesorden som overgår alle andre problemer i de fem årene som er gått siden Margaret Thatcher overtok makten.
5.Akkurat nå" sliter" jeg i niende klasse på Tveita Skole, men vil fortsette å satse på idretten.
6.Alle fylker sliter for å få tak i lærlingeplasser til arbeidsledig ungdom.
7.Den sliter med dårlig økonomi, og det er vel tvilsomt om den kan bidra ?
8.Den sliter med noen av de samme problemene som ifjor, roerne får ikke full effekt ut av takene.
9.Dessverre er det altfor få her i landet som er orientert om helsefaren ved treimpregneringsmidlene og hvordan man best skal beskytte seg, fortsetter Erikson og viser til at det foreløbig er Televerket som sliter med de største problemene når det gjelder kreosot.
10.Det er ingen tvil om at vi i helse og sosialsektoren sliter med gamle tankebaner som er vonde å vende.
11.Dette kan løse mange av de problemene vi sliter med.
12.Dette vil gi samme resultat i de mange kommunene som sliter med pengemangel ; de vil presses til å tillate 18 barn pr. ansatt, mente lederen for Lærerlagets førskoleavdeling.
13.Er gamle Norge det eneste land som sliter med problemer og debatter av det slaget vi for tiden er vitne til ?
14.Et liv i poltikken tærer og sliter.
15.For meg er Konnerud et skoleeksempel på hvordan tidligere tiders virksomhet på grunn av uvidenhet har skapt miljøproblemer som vi sliter med idag, 250 år senere, sa Holmsen og var dermed inne på et begrep som vi dessverre stifter oftere og oftere bekjentskap med : geomedisin.
16.Gjennom et nytt overføringssystem fra Staten til fylkene og kommunene - også byene - bør man finne frem til beregningsmåter som i effekt reduserer og fjerner problemene som storbyene idag sliter med, fremholdt han.
17.Hva som derimot er sikkert, er at bokmarkedet har vist stagnasjonstendenser helt siden 1979 og at mange forlag sliter tungt, understreker Skartveit, som til daglig sitter i direktørstolen i Gyldendal.
18.I USA sliter man også med mange og ofte store forsinkelser, fordi det er så voldsomt mange avganger at flyplassene ikke makter å få unna trafikken.
19.Ikke forstår vi hvordan et rikt og velutviklet land som Norge kan ha 90 milliarder kroner nedsaltet i utlandet, mens kommuner og fylker sliter med å dekke de mest nødvendige behov.
20.Ja, vi sliter tungt.
21.Jeg skal nu foreta en sjekkrunde hos de av spillerne som sliter med skader, sier Røste Fossen til Aftenposten.
22.Jeg synes det ser farlig lite ut, tatt i betraktning den gjelden vi sliter med, sa Tor Jørgensen.
23.Jeg tenker ikke minst på den betydning en rentesenkning vil få for store grupper, ikke minst unge familier i etableringsfasen, sa Berge, som mente at en prosents nedgang i renten vil bety totre ganger så mye for dem som sliter med store boliglån som de reelle skattelettelser som Regjeringen legger opp til.
24.Kvalme og brekninger er ofte de mest plagsomme symptomer kreftpasienter som får cellegiftbehandling sliter med, men langtfra alle former for slik behandling medfører kvalme.
25.Likevel viser det seg at trygdesystemer verden over sliter med mange av de samme problemene.
26.Men forskerne har altfor lite midler til forskningen på dette området, fortsetter Nyland - og dessuten sliter vi også med problemet at multipel sklerose er for lite kjent her i landet, sier han.
27.Mens oljemilliardene nærmest flommer inn i statskassen, sliter mange Osloskoler med stadig trangere og nesten ulevelig rammebudsjetter, forteller rektor Heiberg til Aftenposten.
28.Nei, er du gal, vi sliter jo med og mot den hele tiden !
29.Norge sliter fremdeles med et profilproblem, og oppfattes ikke i tilstrekkelig grad som en interessant industrinasjon.
30.Samfunnet sliter allerede med et stort alkoholproblem.