Norwegian-German translation of spade

Translation of the word spade from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

spade in German

spade
verktøynoun Spaten [m]
  kvantitetnoun Schaufelvoll [m]
Synonyms for spade
Examples with translation
Det er merkelig at politikere sparker en general som kaller en spade for en spade.
Similar words

 
 

More examples
1.Det har lenge hersket en slags overdreven tro på stramme bukmuskler og" rompa inn", sier Lisbeth Bugge, som kaller en spade for en spade.
2.Bare tre dager efter at han slapp ut fra varetekt 15. februar, dukket han opp på Mobilstasjonen midt på natten og ba om å få med seg en spade.
3.Brannmannskapene som brukte" smekke", en slags kost / spade til å slukke brannen med, hadde en forholdsvis enkel jobb.
4.De hadde blant annet med seg en liten spade, men måten snehulen de hadde laget var gravet ut på, viste at de savnet kunnskaper og erfaringer i å overnatte på fjellet.
5.De kaller fremdeles en spade for en spade, sier Eivor Bergum.
6.Den jugoslaviske arme har byttet ut geværet med spade, men det er dessverre ingen vits...
7.Derfor blir gulvet i kjelleren senket med 80 centimeter og det betyr at stein og jord møysommelig må fjernes med bor, hakke og spade.
8.Derfor har jeg et åpent forhold til journalistene - jeg kaller alltid en spade for en spade når jeg får spørsmål fra pressen, såfremt spaden ikke skader saken, sier avdelingssjefen.
9.Det er byggende glede og alvor med sag og spade, tommestokk og vater, kniv og spann.
10.Det er en god regel å kalle en spade for en spade, eller å kalle en sosialist for en sosialist.
11.Det er jo godt å høre at politiet av Riksadvokaten instrueres til å kalle en spade for en spade også i denne sammenheng.
12.Det yrte av glade småbarn med spann og spade i strandbeltene, og både i Hvervenbukta og på Hvidsten og andre populære badesteder så man flere hvite kropper gjøre korte dukkerter for å markere møte med forsommeren.
13.Efter det Aftenposten erfarer, hadde de tatt drosje videre efter å ha fått med seg en spade.
14.En 39 år gammel nabo av den ranstiltalte ekspolitimannen Lars Nils Bakke forklarte i Eidsivating lagmannsrett fredag at hun fra verandaen i flere minutter hadde observert Bakke med en spade ved en søppelfylling på Karihaugen.
15.En av de ansatte måtte på sykehus efter å ha blitt slått i hodet med en spade da han skulle bringe pengene fra forretningen til et kontor i annen etasje.
16.En hakke og spade er nok.
17.En trefireåring med bøtte og spade i sandkassen lar seg godt forene med de voksne på benken ved siden av.
18.Et vitne fra en blokk i nærheten har fortalt at han hadde sett ham med en spade på stedet en gang i vinter.
19.Finn Gustavsen er nevnt, en annen som kalte en spade en spade, var Berge Sigval Bergesen, som rykket kraftig ut mot sin avdøde far med karakteristikker av ham av injurierende art, noe både lytterne og Sigval Bergesens minne burde være blitt spart for.
20.For dem er ikke en spade bare en spade og et badehåndkle på en knagg et helt vanlig stykke tøy.
21.For noen er det nesten gått religion i denne antihovedstad ideen, og det er synd, for en spade er en spade er en spade.
22.Funn fra hedensk tid ble gravet frem med hakke og spade og tømt på dynga.
23.Glimt fra skolehavenes 75årige historie var stilt ut med fotografier av småpiker i kappeforklær med spade sammen med spenstige lærere og gutter med sixpenceluer.
24.Har hysteriet kommet så langt at det er politisk farlig å kalle en spade for en spade ?
25.Her blir en spade kalt en spade.
26.I gangen har ransmannen stått og ventet og tildelte ham slag i hodet med en spade.
27.I motsetning til den akademisk tørre, diplomatpolitikeren Hurd kaller Boyson en spade for en spade, og han vil nok vite å synge ut hvis thrillerforfatteren prøver å eksperimentere uten Thatchers velsignelse.
28.Kaller en spade for en spade, noe som ikke alltid passer seg.
29.La oss kalle en spade en spade, det det her dreier seg om er, som Riksantikvaren anfører, et privat forretningsbygg.
30.La oss kalle en spade for en spade ! oppfordrer Kjell Bækkelund.
Your last searches