Norwegian-German translation of sparre

Translation of the word sparre from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

sparre in German

sparre
sport - boksingverb sparren
Similar words

 
 

More examples
1.Dette er et bilde på Kristi skjebne, men også på de menneskelige lidelser i vår verden, sier Sparre, og tenker på sine venner bak jernteppet.
2.Jeg hverken belærer eller formaner, stiller bare spørsmål når jeg maler, sier Victor Sparre.
3.Jeg vil gjengi evangeliet slik det virker i verden idag, sier maleren Victor Sparre.
4.Antony Geeves hadde litt for liten appell som kommentator, men var en elegant danser i menuetten med Veslemøy Sparre.
5.At Sparre ikke er fornøyd med Esquivels innsikt når det gjelder Cuba, er bare å ta til efterretning.
6.At samtlige nordmenn som støtter Esquivels plan, skulle være blitt dumme med årene slik Sparre antyder - virker usannsynlig.
7.Den vakre og rutinerte Veslemøy Sparre i folie dEspagne, Svenn Berglund med partner i en inntagende Allemande og de glade barna i fri utfoldelse i parken utenfor.
8.Det er hverken atomkrigen eller verdenskrigen som er siste avgjørende skanse for menneskeslekten, men kampen for å kunne følge sin samvittighet, sier Victor Sparre.
9.Det var Fernanda Sparre Smith som stod for opplegg og innstudering og det var dels hennes elever, dels profesjonelle dansere som medvirket.
10.Det viser seg at musikk, som er båret frem av et levende stoff og utformet av en særpreget personlighet, alltid vil ha livets rett, og nettopp disse kjennetegn er det vi i fullt monn møter i Sparre Olsens verker.
11.Du ser ikke Kristus hvis du ikke ser efter ham, sier Victor Sparre, og tenker på det forhold mange moderne mennesker har til Jesus Kristus.
12.En god ide er å forsøke å komme inn i Jeløy nye kirke, eftersom hele alterveggen er et stort glassmaleri, som Victor Sparre har utført - vel verdt å se.
13.Gjennom en årrekke har Sparre malt symbolmettede religiøse komposisjoner og utstyrt ialt tyve kirker med materialarbeider, billedvev og glassmosaikk.
14.Hegge mottok prisen, et litografi av Victor Sparre, under Europabevegelsens årsmiddag igår kveld.
15.I Sverige var Anders" Lillen" Eklund i klammeri med samme lov, men han fikk ved sine advokaters hjelp legalisert at det skal være tillatt å sparre (trene) for profesjonelle boksere i Sverige.
16.Ihøst er Sparre 65 år, i den forbindelse utgis en billedrik bok om ham av Tore Stubberud.
17.Ikke uten grunn har Sparre fått i oppdrag å lage utsmykninger til mange av våre lands kirker - nettopp i glassmaleri.
18.Jeg har aldri ment å være med i - og kommer heller ikke til å gå inn på - noen politisk diskusjon med Victor Sparre om forholdene i MellomAmerika.
19.KNSseileren Christian Wessel (til venstre) skal sparre vårt store OLhåp i Los Angeles Svein Rasmussen.
20.Mannen som var først ute med å nominere Lech Walesa til Nobelprisen og som brukte påskeferien til å banke på Polens ambassadedører i forgjeves forsøk på å få besøke frihetskjempen i Gdansk, er ikke - som Sparre skriver blind av bitterhet.
21.Mitt siste ord til Sparre i denne disputten mellom gode venner er at jeg håper vi fortsatt står sammen om å hjelpe vår neste, uansett hvem han eller hun er og uansett systemet som undertrykker dem.
22.Når Sparre arbeider med sin kunst, kan han gjøre ting han i første omgang ikke forstår, men andre mennesker gir ham forklaringen senere.
23.På veggen henger det sannelig også et maleri av Victor Sparre - i blå varianter uten at det ligger noe i det.
24.Spanjolen Felipe Rodriguez har nå gjort sitt, engelske Winston Allen og" Lillen" eklund bytter nå på å sparre med Tønsberggutten.
25.Sparre Olsen er død, 81 år gammel.
26.Sparre går i sin artikkel om Esquivels - og vår andres - angivelige ideologiske blindhet også mot tanken om et fredsskip til Nicaragua med mat og medisiner, ledsaget av minesveipere.
27.Sparre maler likevel slik at vår tids tanker og hendelser kan leses i lerretene av dem som vil.
28.Tar vi for oss et verk og skaller av alle harmoniske finesser, alle raffinerte effekter, så blir melodien tilbake som selve kjernen, det elementære, og nettopp det melodiske element var hos Sparre Olsen sterkt og opprinnelig, sprunget rett ut av et intenst levende sinn.
29.Utfra min tro vil jeg gi budskapet til min egen tid, sier Victor Sparre, maler og glassmalerikunstner.
30.Victor Sparre, Asker.
Your last searches