Norwegian-German translation of spionere

Translation of the word spionere from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

spionere in German

spionere
generellverb Spionieren
Derived terms of spionere
More examples
1.Det er rett og slett rystende å sette foreldre til å spionere på barna sine.
2.Flere år efter at Arne Treholt hadde begynt å spionere for KGB ble han igjen kontaktet av sine" venner" fra New York, som ville formidle en helt ny handel med Arne Treholt.
3.Kanskje tror de at jeg er kommet for å spionere på dem og ikke først og fremst for å hjelpe.
4.Muligheten for at Treholt begynte å spionere på grunn av et barn i Tsjekkoslovakia, virker også mindre sannsynlig efter offentliggjøringen av hans kontakter med Irak.
5.På kort varsel reiste han altså over det meste av det nordamerikanske kontinentet for å" spionere" på vår første motstander i sommerlekene.
6.Skal svenske postbud spionere på folk på vegne av skattemyndighetene ?
7.Sverige er også blitt anklaget for selv å spionere på SovjetUnionen.
8.Ved å spionere under granbaret i blomsterbedene har vi funnet 34 ynkelige sneklokker, som vi da omsorgsfullt reddet i hus, og som derfor naturligvis visnet så snart de var kommet i blomster glasset sitt.
9.Året efter ble to diplomater utvist fra Oslo fordi de hadde forsøkt i spionere mot norske bedrifter som drev delproduksjon til det amerikanske F16jagerflyet.
10.Den efterretningstjeneste som kan bruke et lands egne borgere til å spionere for seg, er i en lykkelig situasjon.
11.Aktor, Michael Wright, hevdet i sitt innledningsforedrag at alle ble presset til å spionere efter at de hadde deltatt i sexorgier, både homo og heteroseksuelle.
12.Amerikanere som begynner å spionere for SovjetUnionen, blir nøye fulgt fra Moskva, sier kilder i efterretningstjenesten.
13.Av boken fremgår det at han bare motvillig gikk med på å spionere.
14.Den israelske avisen Davar hevdet torsdag at USA fem ganger i løpet av de siste år har forsøkt å spionere på hemmelige forsknigsprosjekter i Israel.
15.Dermed var den også som sunket i havet for de sovjetiske fartøyer som hadde i oppdrag å spionere og rapportere hjem om NATOflåtens bevegelser.
16.Det gjorde heller ikke de som leide rom i huset like overfor hans angivelige rom i sykehusets niende etasje og forsøkte å spionere på Tanaka med teleobjektiver.
17.Det hadde kostet de allierte kolossalt mye å ødelegge søsterskipet" Bismarck", den nye taktikken var å spionere på tyskernes krigsfartøyer ved land.
18.IFØLGE den sovjetiske versjon av hendelsen ble den drepte offiseren tatt på fersk gjerning idet han overskred sitt mandat og var i ferd med å spionere på sovjetiske anlegg.
19.ISRAEL og USA har en avtale seg imellom fra 1983 om at de ikke skal spionere på hverandre.
20.Ikke bare forsvarshemmeligheter, men også politiske vurderinger er av stor betydning for en fremmed makt som ønsker å spionere.
21.Inger Marie Andersen har stykkets sentrale rolle - hun spiller Barbara, husmoren i hjemmet hvor overvåkningspolitiet trenger seg inn for å spionere på de spionasjemistenkte naboer Helen og Peter.
22.Russernes bruk av kjemikalier for å spionere på USAdiplomater må fordømmes.
23.Selv utdannet han seg til marinbiolog ved universitetet i Moskva, da han ble innkalt til kommunistpartiets internasjnale avdeling hvor han i realiteten ble bedt om å spionere i Japan.
24.Tidligere er det fra israelsk hold sagt at det er i strid med Israels linje å spionere på USA.
25.USA har innført visse restriksjoner på reiser for borgere fra flere kommunistland for å hindre at de skal kunne spionere for SovjetUnionen.
Similar words

 
 

spionere as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) spionerespionerendespionert
Indikative
1. Present
jegspionerer
duspionerer
hanspionerer
vispionerer
derespionerer
despionerer
8. Perfect
jeghar spionert
duhar spionert
hanhar spionert
vihar spionert
derehar spionert
dehar spionert
2. Imperfect
jegspionerte
duspionerte
hanspionerte
vispionerte
derespionerte
despionerte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde spionert
duhadde spionert
hanhadde spionert
vihadde spionert
derehadde spionert
dehadde spionert
4a. Future
jegvil/skal spionere
duvil/skal spionere
hanvil/skal spionere
vivil/skal spionere
derevil/skal spionere
devil/skal spionere
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha spionert
duvil/skal ha spionert
hanvil/skal ha spionert
vivil/skal ha spionert
derevil/skal ha spionert
devil/skal ha spionert
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle spionere
duville/skulle spionere
hanville/skulle spionere
viville/skulle spionere
dereville/skulle spionere
deville/skulle spionere
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha spionert
duville/skulle ha spionert
hanville/skulle ha spionert
viville/skulle ha spionert
dereville/skulle ha spionert
deville/skulle ha spionert
Imperative
Affirmative
duspioner
viLa oss spionere
derespioner
Negative
duikke spioner! (spioner ikke)
dereikke spioner! (spioner ikke)
Your last searches