Norwegian-German translation of springbrett

Translation of the word springbrett from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

springbrett in German

springbrett
framtidnoun Sprungbrett [n]
Similar words

 
 

More examples
1.(NTBTass) - Norge er i ferd med å bli NATOalliansens militære springbrett mot SovjetUnionen i nord, og er efter hvert blitt godt rustet for sin tiltenkte oppgaver, skriver den sovjetiske avisen Isvestija.
2.For mange bedrifter av denne typen kan Hamburg være et springbrett til det tyske marked, fortsatte Dr. Schulze.
3.Kontroll over Norge og stredene i Østersjøen kan forsyne Moskva med en trygg flanke og et springbrett for angrep mot SentralEuropa, skriver Hamm.
4.Norge er i ferd med å bli alliansens militære springbrett mot Sovjet i nord, heter det.
5.Det er et verdifullt fritidstilbud, som ikke bare holder kroppen i form, men også kan være et springbrett til videre utdannelse.
6.Dette ble selvsagt et godt springbrett til andre blader.
7.Direktør Leufstedt understreker at det har vært en klar forutsetning at Landskrona Finans ikke skal virke som et livbelte for vanskeligstilte bedrifter, men heller tjene som et springbrett.
8.Dårlig økonomi har UKS slitt med i årevis, men likevel har institusjonen vært et springbrett for de fleste av våre mest kjente kunstnere.
9.Eftersom norsk jord er blitt et springbrett for NATO og USA, er det bare naturlig at tanken om en atomvåpenfri sone i NordEuropa avvises av dem som støtter Pentagon, mener TASS.
10.Etaten bør heller ikke være et springbrett for jurister som ønsker praksis for å få bevilling som advokater senere.
11.FOR unge ukjente kunstnere er UKS et springbrett til videre karriere - et sted hvor de kan slippe til med ideer og uttrykk uten tanke på profitt.
12.For utstillingen brukte jo bare Orwell som springbrett for nye fremtidsvisjoner.
13.Foreløbig har vi bare grunn til å være tilfreds med at vi kjøpte bedriften, som vi mener vil være et springbrett for fortsatt internasjonalisering av Dyno.
14.Han skylder Bresjnev praktisk talt hele sin karriere, også den plass i partisekretariatet som ble hans springbrett til generalsekretærposten.
15.Hjemmemarkedet på norsk sokkel er GWSs springbrett til den store verden.
16.I hans tilfelle taler meget for at toppvervet i FIDE vil tjene som et springbrett til embedet som Filippinenes FNambassadør.
17.Journalistikk kan være et respektabelt yrke, men ofte mer et springbrett til videre politisk virksomhet, en del av vårt solide, samfunnsbærende arbeidsliv.
18.Nordsjøen skal og må ikke bli en sovepute for norsk industri, men derimot en organisasjonsmessig og teknologisk utfordring som riktig løst også kan bli et springbrett for videre ekspansjon på andre offshoremarkeder.
19.Og neste butikk skal han åpne på New Yorks fasjonable Madison Avenue - som et springbrett til det store og lovende amerikanske marked.
20.Også Geco brukte norsk sokkel som springbrett til verdensmarkedet.
21.Om formannsjobben gir ham springbrett til Stortinget, vet han ikke, selv om Løvebakken frister.
22.ROMSTASJONEN vil også være et springbrett til månen og de andre planetene.
23.Selv om medaljene i seg selv ikke innbringer gevinst, er de å regne som springbrett til fete kontrakter.
24.Sichuan ble Zhaos springbrett over til rikspolitikk og storpolitikk.
25.Som springbrett for andre virksomheter regner ikke rektor Orderud med at skolen representerer i særlig stor utstrekning, selv om enkelte nok har fremtidstanker om karriere innen for eksempel reiseliv.
26.Juniutstillingen" er et springbrett for unge kunstnere, det er en ære å bli invitert til å være med.
27.Allerede et par dager efter episoden i OL, bestemte Mary seg for å satse videre, sier hennes trener Dick Brown, som anser episoden som et slags springbrett for Mary i flere år fremover.
28.Egentlig er Kid Creole bare et springbrett til å realisere min endelige drøm : å lage film.
29.Jobben blir ofte benyttet som springbrett innen hotellbransjen.
30.Kulturlivet i denne perioden gav oss et springbrett vi har levet på siden.
Your last searches