Norwegian-German translation of støperi

Translation of the word støperi from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

støperi in German

støperi
metallurginoun Gießerei [f]
Similar words

 
 

More examples
1.Av Jarlsø Støperi og Jarlsø Fabrikker går den siste klart best.
2.Den Nordiske Investeringsbankhar gitt Norzink A / S et lån på 171 millioner kroner til del finansiering av ny elektrolysehall og nytt støperi ved zinkverket på Eitrheim i Odda.
3.Det opprinnelige Sandnes Støperi på Lura ved Sandnes er blitt et av Norges største kjøpesentra, Kvadrat A / S. Mer interessant er det kanskje at Kvadrat er første norske kjøpesenter som ligger utenfor byområdene.
4.Det tredje selskapet er Hamek A / S, som stiftes i disse dager med Hamjern Støperi og Ameco som eiere.
5.Foyn Bruun karakteriserer 1984 som et skjebneår for Jarlsø Støperi.
6.Investeringen i ny hall og nytt støperi skal gi bedre arbeidsmiljø for bedriftens ansatte og vil utvide produksjonskapasiteten fra 94 000 tonn til 110 000 tonn zink pr. år.
7.Man har bl.a. klart å skape dekorasjon av smeltedigelen som ble brukt i Sandnes Støperi.
8.Med åtte mot tre stemmer går formannskapet i Sem inn for å yde rabatt på strømprisene til Jarlsø Støperi på 20 prosent som tidligere foreslått av elverksstyret.
9.Resten av de ansatte vil få tilbud om nytt arbeid i Hamjern Støperi på Hamar, som skal overta støperioppdragene.
10.Rådmannens forslag er en halvering av elverksstyrets innstilling, men Jarlsø Støperi hadde søkt om en reduksjon på 25 prosent, som man er innvilget de senere årene.
11.Støperiet til Hamjern er overtatt av Hamjern Støperi A / S, og har ansatt 43 personer.
12.Tønsberg Presstøperi er Norges eneste spesialiserte støperi for magnesium, og er bygget opp av Kurt Schweder, som startet bedriften i 1947.
13.Astrup Høyer har nylig fått i oppdrag å bygge en ny elektrolysehall og nytt støperi for Norzink A / S i Odda.
14.Begge bedrifter eies av Jarlsø Holding, som i sin beretning fremholder at situasjonen ved Jarlsø Støperi gir grunn til bekymring.
15.Det måtte ha en leverandør, og han førte meg til et lite støperi i Barking, som først hadde laget gullbarrer av bly og så laget blybarrer av gullet.
16.Direktør Tore Munck kom i 1957 til Brasil, hvor han etablerte den samme type industribedrift, med støperi og produksjon av kraner og annet mekanisk utstyr, som familiebedriften hans far, Sverre Munck sto i spissen for i Norge.
17.Munck, som ble 57 år, var sønn av den kjente industrimann Sverre Munck, og Brasilfabrikkene var bl.a. støperi i samme bransje som farens bedrift.
18.Nybygget i Odda, som skal romme elektrolysehall og støperi, er omkostningsberegnet til 500 millioner kroner.
19.Pelagos eier 85 prosent i Kaldnesgruppen og Jarlsø Støperi A / S samt at de har andre eierinteresser.
20.Produksjonen ble overflyttet til Jarlsø Støperi i Vestfold, som nå også har måttet innstille produksjonen.
21.Siemens A / S har sikret seg en kontrakt til en verdi av 21 millioner kroner på utføring av de elektriske installasjonsarbeider ved Norzinks nye elektrolysehall og støperi i Odda.
22.Som de fleste kanskje vil huske, ble det besluttet å nedlegge Jøtuls gamle støperi i Oslo høsten 1982.
23.Styret for Jarlsø Støperi A / S i Sem i Vestfold har besluttet å virksomheten ved støperiet i løpet av året.
Your last searches