Norwegian-German translation of stør

 
 

More examples
1.Dette var den første, stør. re aksjon han stod bak.
2.Dette var på den tiden da lærernøden var på det stør ste.
3.Elles er det påfallande at ikkje avisa stør målfok og andre i freistnadene på å styrkja norskfaget - auka timetalet og betra pedagogikken i nynorsk sidemål for bokmålselevar - eit arbeid som har gått føre seg i fleire år no.
4.For det russiske er storslagent, med gavmilde porsjoner av sort og rød kaviar og laks og stør i alle utgaver.
5.For å oppnå toppplasseringer i internasjonal skyting er det nødvendig med en stør hånd, et godt øye og perfeksjonisme.
6.Bjørn Bang Andersen (til Høyre) var på tribuneplass da Jan Sagedal (til venstre) gikk forbi Bangn på statistikken med et stør på 19.42.
7.Det største problemet ligg i dagens arbeidsmarknadspolitikk, som stør opp om dei lukrative tekniskøkonomiske faga og lar kulturfaga forfalle.
8.Direktør Odd Kvaal i Sea Farm A / S overrakte tirsdag tre stør på to kilo og 100 støryngel til Akvariet i Bergen i anledning av dets 25års jubileum.
9.Lærarorganisasjonane er varsame i formuleringane når dei stør opp om ei timetalsutviding.
10.Men i eit ordskifteprogram i radio 6 / 2 sa han at han stør framlegga i det s.k. kinolovutvalet.
11.Mens folket står i kålog melkekø, mesker de seg med stør og skinke og kaviar, og skåler i champagne for det lykkelige sovjetfolket.
Your last searches