Norwegian-German translation of støtdemper

Translation of the word støtdemper from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

støtdemper in German

støtdemper
bilernoun Stoßdämpfer [m]
Similar words

 
 

More examples
1.Spesialsonen kommer til å fungere som enslags støtdemper når kolonien skal leveres tilbake til Kina om 13 år, mener noen.
2.Den solide støtdemper som overskuddstiden sørget for, er borte.
Your last searches