Norwegian-German translation of stabilitet

Translation of the word stabilitet from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

stabilitet in German

stabilitet
generellnoun Stabilität [f], Festigkeit [f]
Synonyms for stabilitet
Derived terms of stabilitet
Similar words

 
 

More examples
1.SovjetUnionens behov for ro og stabilitet i Europa frem til Elben utgjør efter vår mening det påliteligste grunnlag for en europeisk samarbeidspolitikk, der vi innordner våre indre tyske forbindelser...
2.Barn, kanskje særlig større barn, med en urolig periode bak seg, trenger den stabilitet og ro som en hjemmeværende far eller mor kan gi i etableringsfasen, skriver hun.
3.Beregninger vi har fått utført, viser at" Bellsund" hadde betydelig dårligere stabilitet enn det som kreves av myndighetene, opplyser formannen i havarikommisjonen, byrettsdommer Njål Sæverås, til avisen Nordlys.
4.Derefter at du viser stabilitet, og forsøker å beholde en jobb lengst mulig, sier formidler Else Margrethe Jacobsen.
5.Dette er galskap, og det kan sette over styr landets sosiale stabilitet, påpekte Alfonsin.
6.En gutt som" Per" trenger stabilitet, og en hel ukes ridetur til fjells er et ypperlig tilbud for ham.
7.Et av målene i Polar Cup er å vise stabilitet, sa landslagstrener Per Otto Furuseth før turneringen begynte.
8.Forståelsen for en rekke viktige detaljer som stabilitet er ikke god nok hos mange i fiskerflåten, handelsflåten og ombord i plattformer.
9.Før eller siden må man stille spørsmål om målsetningen for rustningskontroll, større stabilitet og sikkerhet er tjent med avtaler som ikke lar seg kontrollere.
10.I en tid som er preget av lavkonjunktur i østvestforholdet generelt, er forholdet mellom øst og vest i våre nordområder preget av ro og stabilitet.
11.Med risiko for å gjøre utmerkede og hardt arbeidende politifullmektiger urett, må det sies at vi idag ikke har disse stillingene besatt på en måte som samfunnet har krav på med hensyn til stabilitet i yrket, faglig kyndighet og sikkerhet, skriver ekspedisjonssjef Berger.
12.Men vi har klart å overbevise indiske ledere om at USA ønsker stabilitet i området, fremholdt de.
13.Mindre stabilitet i familielivet, uegnede boformer, og endringer i kjønnsrollemønsteret gjør det vanskeligere å kombinere langtidsomsorg for egne familiemedlemmer med andre forpliktelser og forventninger vi har til livsutfoldelse.
14.NATO har allerede godtatt Norges forsvarspolitiske særstilling på en rekke områder fordi denne bidrar til å bevare lav spenning og stabilitet i et følsomt område.
15.OLkravet er stabilitet på 57 meter.
16.Prisen for stabilitet i oljemarkedet må betales av alle som tjener på en slik stabilitet.
17.Sikkerhet og stabilitet oppnås ikke ved den tomme stols politikk, sa han med klar adresse til SovjetUnionen, som avbrøt de pågående forhandlinger i protest mot utplasseringen av nye NATOraketter i Europa.
18.To av målene i turneringen var å vise stabilitet samt å være spilledyktige mot offensive forsvar.
19.Vi bør ikke strø om oss med ville løfter om støtte til det militære apparat, før vi får bekreftet at det er en slags stabilitet der nede, sier den demokratiske speaker, Thomas P.
20.Vi må forsøke å bidra til større stabilitet i forholdet mellom OPEC og IEA.
21.Alle forhold hvori det finnes hengivenhet, stabilitet og mening, forhøyer livets innhold og fører til en åndelig berikelse til fordel for samfunnet som helhet.
22.Alle sakkyndige er tvert imot enige om at en viss utjevning mellom NATO og Warszawapakten på det konvensjonelle området vil føre til større stabilitet.
23.Allerede er Contador blitt et aldri så lite håp for den del av verden som godtar stabilitet og sosialøkonomisk fremgang, som et prioritert grunnlag for fred i området.
24.Ansteensen er fascinert av at svenskene ikke bare må tilpasse seg en ny tid uten tilvant indre trygghet og stabilitet.
25.Arbeiderpartiet har altså en velgerstabilitet på 91 pst. Så høy stabilitet har ikke partiet hatt siden november ifjor.
26.Arbeiderpartiet har som vanlig høyest stabilitet blant sine velgere.
27.Avisen har merket seg at NOI / Aftenpostens måling gir Ap. en stabilitet i forhold til 1981valget på 87 prosent.
28.Avstand / nærhet og stabilitet / forandring, hvilket av de fire er det dette eller dette mennesket søker mest ?
29.Barnehavesjef Ellinor Østen mener det utvilsomt vil bidra til stabilitet i ansettelsesforholdene dersom alle barn til barnehaveansatte fikk fortrinnsrett til barnehaveplass.
30.Barometeret viser stor grad av stabilitet i såvel Ap, som Høyre.
Your last searches