Norwegian-German translation of stable

Translation of the word stable from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

stable in German

stable
formålverb stapeln, aufstapeln
Derived terms of stable
Anagrams of stable
More examples
1.Det skulle være mulig å stable på bena et konvensjonelt forsvar i dette område som er sterkt nok.
2.I den prekære økonomiske situasjon idretten befinner seg, er det viktigere enn noensinne at Idrettstinget i mai får valgt det beste styret idrettsNorge kan stable på bena.
3.Aldrig høre vi Ord om Hvedemeel, men i dets Sted flour ; aldrig Gjerde men fence ; aldrig Lade men barn ; aldrig Stald men stable ; er en Hest garsprungen, hedder det paa norskamerikansk" den jumper (jump) fence" og saa videre.
4.Andre igjen er opptatt med å stable ved.
5.At man så blir vitne til at 4 dagers uke, en ukes ferie uten lønn osv. for de kommunalt ansatte, blir foreslått som virkemidler for å stable giganten på bena igjen, må føles meget tungt og bekymringsskapende for de mange tusen arbeidstakere dette angår.
6.Da han begynte å stable dem i skapene i felleskjøkkenet på hybelen på grunn av plassmangel hos seg selv, skal hans medstudenter ha fortalt ham hva kjøkkenskap normalt brukes til.
7.De 200 unge ble for mye for de seks politimennene som kammeret i Drammen klarte å stable på bena for å møte problemene.
8.De borgerlige partier gav opp forsøket på å stable opp et nytt samarbeide, og regjeringsoppdraget gikk til Trygve Bratteli.
9.De senere år har NRK ivrig forsøkt å stable på bena en troverdig betalingsfjernsynløsning, og har signalisert at hvis reklame tillates i norsk kringkasting, vil NRK gjerne ta denne finansieringsmåten i bruk.
10.De setter noen romslige tallerkener foran enkelte av oss, med så mye stekt kylling som det er plass til å stable på en tallerken.
11.Derfor setter Peres nå i første rekke sin lit til at regjeringskoalisjonen skal sprekke, slik at han kan få muligheten til å stable en ny koalisjon på benene med hjelp fra de partier som idag støtter Shamirs regjering.
12.Dersom han ikke innen den 16. september har klart å stable en koalisjon på benene, er det ventet at president Chaim Herzog vil la mandatet gå over til Yitzhak Shamir.
13.Det kreves så store organisasjoner for å bygge ut et olje eller gassfelt at spørsmålet er om NordNorge vil makte å stable et slikt apparat på bena.
14.Det laget vi mønstrer på Lerkendal imorgen er bortimot det beste laget vi overhodet kan stable på bena, og samtlige er så godt som helt skadefrie.
15.Det var ikke mulig å stable på bena et handlekraftig styre som kunne refinansiere forbundet.
16.Det var praktisk talt umulig å stable endog et ganske lite felt på bena.
17.Dette er et faktum efter det forsøk som ble gjort på å stable på bena et hovedstyre under et møte på Gol tirsdag og onsdag.
18.Han har forsøkt å stable på bena unioner mellom Libya og Syria, Egypt, Sudan, Tunisia og Algerie.
19.I en beredskapssituasjon vil det være vanskelig å stable på bena en slik produksjon igjen.
20.I første omgang skal han stable sammen et lag som kan forsvare tre seire og en uavgjort kamp for VMlaget hittil iår.
21.Ingvar Ambjørnsen ønsker ikke å stable opp en masse prektige grunner for at han skriver.
22.Klart jeg kunne stable opp en masse prektige grunner for at jeg skriver romaner.
23.Men det er ikke bare i New York City at de farvede og jødiske minoriteter igjen er i ferd med å stable på bena den historiske koalisjon i kampen for borgerrettighetene.
24.Mot store odds lot nemlig en borgerlig regjering seg stable på bena !
25.Og så fant de på å stable på benene små veltrente avdelinger som plutselig dukket opp, gjorde ugagn og forsvant.
26.På dette møtet kommer vi også til å finne nye ideer og" stable opp" neste program, fortsetter han.
27.Shimon Peres (til venstre) og Yitzhak Shamir innledet onsdag forhandlinger for å stable en samlingsregjering på bena.
28.Shimon Peres, som nå forsøker å stable en koalisjonsregjering på bena, har ikke like god tid.
29.SydAfrika har gjort gjentatte forsøk de siste årene på å stable på bena et politisk alternativ til SWAPO inne i Namibia, men har foreløbig ikke hatt hell med seg.
30.Således vil trafikanter langs E6 i Follo være vel kjent med hytte og feriefolkets hang til å stable likt og ulikt opp rundt søppelstativene nord for Vestby.
Similar words

 
 

stable as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) stablestablendestablet
Indikative
1. Present
jegstabler
dustabler
hanstabler
vistabler
derestabler
destabler
8. Perfect
jeghar stablet
duhar stablet
hanhar stablet
vihar stablet
derehar stablet
dehar stablet
2. Imperfect
jegstablet
dustablet
hanstablet
vistablet
derestablet
destablet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde stablet
duhadde stablet
hanhadde stablet
vihadde stablet
derehadde stablet
dehadde stablet
4a. Future
jegvil/skal stable
duvil/skal stable
hanvil/skal stable
vivil/skal stable
derevil/skal stable
devil/skal stable
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha stablet
duvil/skal ha stablet
hanvil/skal ha stablet
vivil/skal ha stablet
derevil/skal ha stablet
devil/skal ha stablet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle stable
duville/skulle stable
hanville/skulle stable
viville/skulle stable
dereville/skulle stable
deville/skulle stable
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha stablet
duville/skulle ha stablet
hanville/skulle ha stablet
viville/skulle ha stablet
dereville/skulle ha stablet
deville/skulle ha stablet
Imperative
Affirmative
dustabl
viLa oss stable
derestabl
Negative
duikke stabl! (stabl ikke)
dereikke stabl! (stabl ikke)
Your last searches