Norwegian-German translation of stable opp

Translation of the word stable opp from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

stable opp in German

stable opp
formålverb stapeln, aufstapeln
Similar words

 
 

More examples
1.De borgerlige partier gav opp forsøket på å stable opp et nytt samarbeide, og regjeringsoppdraget gikk til Trygve Bratteli.
2.Ingvar Ambjørnsen ønsker ikke å stable opp en masse prektige grunner for at han skriver.
3.Klart jeg kunne stable opp en masse prektige grunner for at jeg skriver romaner.
4.På dette møtet kommer vi også til å finne nye ideer og" stable opp" neste program, fortsetter han.
5.Da utlendingene for alvor ble oppmerksomme på kronens tiltrekningskraft og begynte å stable opp norske obligasjoner ifjor høst, var Finansdepartementet og Norges Bank raske til å stenge døren.
Your last searches