Norwegian-German translation of stake

Translation of the word stake from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

stake in German

stake
trenoun Pfahl [m]
Synonyms for stake
Derived terms of stake
Anagrams of stake
More examples
1.De tre siste landsmøtene har vært opp og avklarende i den forstand at vi har greid å stake ut en fremtidskurs både musikkpolitisk og idealt.
2.Ja, men vilkåret for at politikerne skal stake ut kursen, er at vi bevilger oss nok tid til en grundig gjennomgang.
3.Målet med konferansen var å gjøre opp status så langt, lære av hverandre og få et bedre grunnlag til å stake ut kursen for den resterende delen av Aksjon publikum.
4.Aftenpostens forsvar for dette syn mener Dagen er i varmeste laget og fester seg ved det Aftenposten har sagt om at Regjeringen bør stake ut den riktige kursen for det samfunnsbyggende arbeidet.
5.Alle landets fylker var representert, og hver av båtene raste nedover sklien, skulle nå åtte meter ut i vannet til en stake med ringeklokke på.
6.DE tre borgerlige partier har - fritt og ubundet - valgt å samarbeide for å få bragt landet ut av det uføre sosialiststyret fikk oss opp i og for å stake ut en ny kurs i fellesskap.
7.Demonstrantene bar plakater med slagord mot COBavtalen og atomvåpen, og på en stake hadde noen plassert en kopi av president Reagans hode.
8.Den er med på å stake ut kursen for et Kina i fortsatt fremgang, et land som på en bemerkelsesverdig måte ga seg i kast med å bryte selvpålagt isolasjon som for bare ti år siden lot til å være fullstendig kompakt.
9.Det Elden ikke har forstått er at Fr.p. og FPU ønsker en annen retning, ikke tilbake, men å stake opp en ny politisk kurs i en annen retning bort fra sosialismen.
10.Det er på det rene at særlig utenriksminister Knut Frydenlund ergret seg over dette, fordi det innvirket på hans muligheter til å stake ut den politiske kurs på viktige felter.
11.Det var på tide å stake ut en kurs som partiet kan leve med også i regjeringsposisjon.
12.Et brudd i forhandlingene iår ville bety at Stortinget for tredje år på rad må fastsette jordbruksoppgjøret uten at bøndenes egne organisasjoner får være med på å stake ut kursen og bidra til å forme oppgjørets profil.
13.Evnen til å stake ut en ny kurs innenfor disse kjerneområdene og samtidig løse den pedagogiske utfordring å nå frem til velgerne med politikken, vil være avgjørende for valget 16. september 1985.
14.For det tredje ble vi vidner til en linje hvor Arbeiderpartiet bar preg av angstbiteri og overbud i Stortinget, istedenfor å stake ut en gjennomtenkt, langsiktig økonomisk politikk.
15.Hun er derfor den sentrale Oslopolitiker når det gjelder å stake ut kursen på dette felt.
16.Høyrefolk som innser dette og er bekymret for vår nasjonale egenart, bør ta bladet fra munnen og hjelpe både kulturministeren og resten av høyrestatsrådene med å stake ut en fornuftigere mediekurs.
17.I 1974 utgav Kleven partiets nåværende katekismus," Vår strategi", der kapitalismens siste krampetrekninger ble livlig beskrevet, og hvor NKP ble oppfordret til å stake ut en" ny økonomisk politikk", bygget på norsk virkelighet.
18.Jeg vil forøvrig på vegne av Ryggeaksjonen beklage at en av demonstrantene hadde med seg Reagans hode på en stake.
19.Lys i borddekorasjoner må anbringes i metallholdere, eller i stake av leire, gips eller i en avskåret potet med f.eks. staniol utenpå.
20.Med et ømt blikk på en hvit måke som tar seg en hvil på en svart stake tenker vi at her er da like sommergodt å være som på Tjøme, Hvaler eller Sørlandet.
21.Sam, som mener at klokhet er å la tankene stake ut retningen på handlingene.
22.Senere er det opp til regjering og storting å stake ut kursen.
23.Slik at vi kan vite noe om oss selv og stake ut vår vei.
24.Som skal ordne opp, lede alle gjennom stormen og stake ut kursen fremover.
25.Statoilkompromisset og den felles markering av hovedlinjene i norsk sikkerhetspolitikk er i begge tilfelle et uttrykk for at man fra Arbeiderpartiets side har ønsket å stake ut en ny kurs.
26.Tallene vil bli bearbeidet, og de vil stake ut kursen for Naturvernforbundets holdning fremover.
27.Tiden brukes til å få rusen ut av kroppen, tenke over situasjonen og stake en vei vekk fra misbruket.
28.VI har grunn til å tro at regjeringen Willoch betrakter arbeidet med langtidsprogrammet ikke bare som en inspirerende utfordring, men som en kjærkommen anledning til å stake ut den riktige kurs for det samfunnsbyggende arbeide.
29.Ved hjelp av kunsten kan og bør vi være med og stake ut kursen for vår felles seilas mot fremtiden.
30.Veivesenets mannskaper var i full sving med å stake opp tette sluk.
Similar words

 
 

stake as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) stakestakendestaket
Indikative
1. Present
jegstaker
dustaker
hanstaker
vistaker
derestaker
destaker
8. Perfect
jeghar staket
duhar staket
hanhar staket
vihar staket
derehar staket
dehar staket
2. Imperfect
jegstaket
dustaket
hanstaket
vistaket
derestaket
destaket
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde staket
duhadde staket
hanhadde staket
vihadde staket
derehadde staket
dehadde staket
4a. Future
jegvil/skal stake
duvil/skal stake
hanvil/skal stake
vivil/skal stake
derevil/skal stake
devil/skal stake
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha staket
duvil/skal ha staket
hanvil/skal ha staket
vivil/skal ha staket
derevil/skal ha staket
devil/skal ha staket
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle stake
duville/skulle stake
hanville/skulle stake
viville/skulle stake
dereville/skulle stake
deville/skulle stake
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha staket
duville/skulle ha staket
hanville/skulle ha staket
viville/skulle ha staket
dereville/skulle ha staket
deville/skulle ha staket
Imperative
Affirmative
dustak
viLa oss stake
derestak
Negative
duikke stak! (stak ikke)
dereikke stak! (stak ikke)
Your last searches