Norwegian-German translation of stanse opp

Translation of the word stanse opp from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

stanse opp in German

stanse opp
aktivitetverb pausieren
Examples with translation
To ledende Demokrater har bedt presidenten om å stanse den kontroversielle tvangsfôringen av Guantanamo-fanger.
Similar words

 
 

More examples
1.Benjamin" er altså ikke blitt noen roman man vil stanse opp ved eller vil huske lenge, men den kan i glimt fortelle om en forfatter som ønsker å fortelle noe som angår oss alle.
2.Dessverre har folk det så travelt at de ikke har tid til å stanse opp og studere disse små kunstverkene.
3.For meg er det naturlig å stanse opp ved denne årstiden.
4.Jeg beveger meg jo innenfor den figurative tradisjon, men jeg legger liten vekt på at noen skal stanse opp ved et bilde og si at det var i det eller det året jeg malte dette huset slik og slik.
5.Oppbremsingen var hele tiden hard, men vi hadde ingen grunn til å tro at vi ikke skulle greie å stanse opp i tide.
6.Vi kan jo ikke stanse opp, sier fagforeningslederen.
7.DavidAndersens utstillingsvinduer på Karl Johan får mang en forbipasserende til å stanse opp og gi seg tid til en ekstra titt nå sommerstid.
8.De som nå ikke vil stanse opp og efterprøve, må finne seg i å karakteriseres som mer enn nyttige idioter.
9.Delegering av myndighet ligger skattedirektøren sterkt på hjertet. hvis alle saker i ligningsetaten skulle gå til direktøren, ville det stanse opp.
10.Den appellerer til medmenneskeligheten hos hver enkelt, og får oss privilegerte til å stanse opp og tenke på andre.
11.Efter det Aftenposten forstår, gjør det seg imidlertid nå gjeldende en viss frykt for at et vedtak i Oslo om fortsatt prisregulering kan stanse opp den markedstilpasningen Regjeringen har lagt opp til i sin takstpolitikk og endog reversere utviklingen.
12.Efter en så rivende reformprosess kan det være bra å stanse opp et øyeblikk for å gjøre opp status, justere kursen, og så ta fatt igjen på oppgavene med nye krefter.
13.En god utstilling får folk til å stanse opp.
14.Endelig - og det er nok det viktigste for mange debattanter kallskapellanen kom med noe" nytt", han fikk folk til å stanse opp og lytte.
15.Forsøksrådets nedleggelse betyr ikke at praktisk utviklingsarbeid skal stanse opp.
16.Generalsekretær Elisabeth Hegg i Unge Høyre sier til Aftenposten at hun har stor tro på at ungdommen vil stanse opp og se nærmere på kampanjebudskapet fra Norges største politiske ungdomsorganisasjon.
17.I praksis kan det være avskjermede sitte og lekegrupper ute, inngangspartier som gir folk lyst og påskudd til å stanse opp, fellesrom for selskapelighet og hobbyaktiviteter, servicelokaler, bilvaskeplasser og lignende.
18.Iår har det - hittil - vært to overføringer" live" som det er grunn til å stanse opp ved.
19.Kanskje er det riktig å stanse opp, se hva som er oppnådd gjennom trefire decennier, og med det som bakgrunn ta en diskusjon om hvor vi nå vil videre.
20.Kårstøutbyggingen vil også stanse opp.
21.Lørdagstravle mennesker i VestBerlins hovedgate Kurfürstendamm tok seg tid til å stanse opp da et lite" 17. maitog", anført av Oslos ordfører Albert Nordengen og Berlins overborgermester Eberhard Diepgen, marsjerte gjennom sentrum under åpningen av Norske Kulturdager i Berlin.
22.Med en innlevelse som kan stanse opp og bli intens som Virginia Woolfs, sanser hun tingene.
23.Men det kunne være at utsagnet symboliserer en holdning som det er verd å stanse opp ved.
24.Men for å forstå disse bildene må man gi seg tid til å lytte, stanse opp og la fantasien vandre.
25.Noe senere, i Maridalsveien, ser en kvinne en gråhvit Folkevogn stanse opp.
26.Opplysningene om CIAs henvendelser til andre land kommer på et tidspunkt hvor organisasjonens operasjoner i MellomAmerika er i ferd med å stanse opp på grunn av mangel på penger.
27.Riktig å stanse opp ?
28.Uten disse tilleggsbevilgningene bystyret har vedtatt, ville store deler av kommunens virksomhet stanse opp.
29.Det er nyttig å stanse opp og se seg om.
30.Å være omgitt av mennesker som stadig roper efter hjelp - fordi pleierne ikke hører dem eller har tid til å stanse opp.
Your last searches