Norwegian-German translation of stemme opp

Translation of the word stemme opp from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

stemme opp in German

stemme opp
taleverb Wort ergreifen
Examples with translation
Jeg ber deg stemme på Arbeiderpartiet, fordi da får du en regjering som kan ta ansvar for landets økonomi, trygge arbeidsplassene, bidra til at vi fortsatt har lav rente og orden i økonomien.
Jeg ber deg stemme på Arbeiderpartiet, fordi da får du en regjering som kan ta ansvar for å trygge arbeidsplassene.
Tom snakket med fast stemme.
Similar words

 
 

More examples
1.Med alle blikk vendt mot seg teller den gamle mannen med høy og sprukken stemme opp posene forat alle skal vite nøyaktig hvor mye som er til fordeling.
2.Men det er blitt altfor mange sene kvelder i det siste, og jeg er egentlig ganske sliten, sier 13 år gamle Daniel Glaister, efter at vi har forfulgt hans klokkeklare stemme opp Karl Johan.
3.Andre vokalister presser sin stemme opp minst to.
Your last searches