Norwegian-German translation of stenge til

Translation of the word stenge til from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

stenge til in German

stenge til
bygning verb abschließen
Anagrams of stenge til
Similar words

 
 

More examples
1.Interessant er det imidlertid å legge merke til at butikkene i slike kommuner selv stort sett velger å stenge til" vanlig" tid og holde lukket søndag.
2.Til tross for at okkupasjonsmakten har forsøkt å stenge tilgangen på informasjon fra krigen, har det ikke latt seg skjule hvilke ulykker det sovjetiske nærvær har påført et land som alltid tidligere forsøkte å opprettholde sin nøytralitet og leve i fredelig naboskap med Sovjet.
3.Vi må trolig også stenge til sommeren hvis vi ikke får penger til ferievikarer, sier stasjonssjef CarlErik Skrolsvik til Aftenposten.
Your last searches