Norwegian-German translation of stenge ute

Translation of the word stenge ute from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

stenge ute in German

stenge ute
beskyttelseverb fern halten°
  personverb ausschließen
Synonyms for stenge ute
Anagrams of stenge ute
Similar words

 
 

More examples
1.Betydelige mengder av støv og røk kan komme til å drive mot og over ekvator så tidlig som få uker efter en kjernefysisk krig og stenge ute alt lys fra den nordlige halvkule.
2.Norske fiskerimyndigheter bør med øyeblikkelig virkning stenge ute EFs fiskeflåte fra norsk økonomisk sone, som et pressmiddel for å få dem til å respektere kvoteavtalen for Nordsjøsild, sier SVs parlamentariske leder Hanna Kvanmo til NTB.
3.Store deler av verden ville bli innhyllet i tette, svarte skylag som ville stenge ute solstrålene.
4.Uansett hvor sterkt du konsentrerer deg, klarer du ikke å stenge ute jubelen fra sletta, så gjelder det å få alt til å fungere allikevel.
5.Ved store transaksjoner kan det være saklig grunn til å stenge ute kjøpere som har bare en hensikt - rask kursgevinst.
6.Skitt au", og traske midt uti for å rekke trikk eller buss, mens støvlene ikke klarer å stenge ute sne som sildrer nedi og blir til vann.
7.Alle land fraber seg innblanding i sine indre forhold, men er like fullt ute av stand til å stenge ute enhver innflydelse og påvirkning.
8.Det var mange ting jeg lurte på og tvilte på, men jeg klarte bare ikke å stenge ute Jesu utfordring lenger.
9.Men det forhindrer ikke at Arbeiderpartiets representanter i intimt samarbeide med sine SVkolleger i det ene kommunestyre efter det andre har vedtatt å stenge ute allierte skip medmindre det foreligger en garanti for at de ikke medbringer atomvåpen.
10.Men på passivasiden må man også notere at USA ved å stenge ute japanske biler har bidratt til å drive dollarkursen i været med ofte katastrofale konsekvenser for industrier som ikke nyder godt av tilsvarende ordninger.
Your last searches