Norwegian-German translation of steppe

Translation of the word steppe from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

steppe in German

steppe
Sørafrikanoun Grasland [n]
  geologinoun Steppe [f]
Derived terms of steppe
More examples
1.Fortsetter kjøpekraften å faller, vil noen fagforbund kanskje be de militære steppe inn.
2.Jeg måtte steppe inn for Bjørge Lillelien i natt, sier han.
3.Jeg måtte steppe inn for en som var syk på jobben.
4.Var det ikke vanskelig å måtte steppe inn for Berit Aunli på så kort varsel ?
5.Ønsker man å bli god til å steppe, må imidlertid dansen tas alvorlig.
6.Annabelle Lamb, som måtte steppe inn på to dagers varsel, gjorde en bra jobb.
7.Annabelle Lamb måtte steppe inn på to dagers varsel da The Band uteble.
8.Arnstein Raunehaug har fulgt lagtempolagets opplegg hele tiden, og han er klar til å steppe inn.
9.Da vil han stille i 82 kg klassen, mens han på lørdag måtte steppe inn i klassen over 90 kg.
10.Den engelske sangerinnen Annabelle Lamb har på utrolig kort varsel sagt ja til å steppe inn, og det er også muligeter for at bluesgitaristen Johnny Winter vil stille.
11.Den tidligere landslagskjempen Tore Kordahl må trolig steppe inn som forsvarsspiller for fjerdedivisjonslaget Ski, efter at lagets sentrale spiller, midtstopperen Svein Hogsted var uheldig og brakk benet i en treningskamp.
12.Det var trener Stein Bråthen som fortalte at Johnny Nilsen var blitt syk, slik at Arne Ole måtte steppe inn på Lørenskogs lagtempolag.
13.Dette er jo alldeles hårreisende, ihvertfall for oss som har danset ved de gamle revyteatrene hvor vi måtte kunne steppe og danse for å få jobben !
14.Dårlig form og sykdom er ofte rådende, uerfarne vikarer som ikke kjenner ungene må steppe inn.
15.Fredag formiddag fikk Anne Jahren beskjed om at hun måtte steppe inn på 20 km for syke Berit Aunli.
16.Hennes arbeide er ikke viktigere og mer verdt enn at hun kan være borte fra det både to og tre dager uten at noen trenger å steppe inn og fylle hennes plass.
17.Hun forteller at gamle dagers sirkusartister var mer allsidige enn de er idag, og at det ikke var noe problem for en trapesartist å steppe inn som klovn hvis det var behov for det, eller for en dressør å gjøre en kort opptreden på line hvis det var nødvendig.
18.I OsloVM måtte sistnevnte steppe inn for Tor Håkon.
19.I gamle dager var jeg god til å steppe, det var dans det, men sigøynere er blitt moderne på så mange måter.
20.Interessant er at Juel har merket seg russernes ubendige erobringslyst, en arv fra bl.a. mongolene og deres mange herjinger over den russiske steppe.
21.Jacobsen har få muligheter til å steppe inn som eneansvarlig for landslagsdamene.
22.Kanskje vi kan steppe inn noen timer, der hvor det virkelig skjærer seg.
23.Langsomt, men sikkert har ørkenen lagt øde den sparsomme vegetasjon der det tidligere var stepper og savanneland, mens tidligere dyrkningsjord i sin tur forvandles til steppe.
24.Likevel er det neppe noen tilfeldighet at Mjelve befatter seg så meget med begrepet kirgisere, opprinnelig et steppe og gjeterfolk i SentralAsia.
25.Martinsen hadde en behagelig røst, og han kunne sogar spøkefullt steppe seg gjennom en arie fra" Macbeth".
26.Morten Sæther er forespurt av lagtempolagets trener, Ørnulf Andersen, om å steppe inn.
27.Neste har for sin del inngått avtale om overtagelse av polyetylenfabrikken fra eieren Unifos, et samarbeide mellom KemaNobel og amerikanske Union Carbide - en avtale som imidlertid ennå ikke er godkjent av svenske myndigheter, og dessuten en avtale som Statoil og Esso nå i samarbeide håper å kunne velte for selv å steppe inn istedenfor Neste.
28.Steppe kunne hun imidlertid før hun er i stand til å huske.
29.Tidligere hendte det at Linn Siri bare fikk steppe inn i landskampene hvis Turud gjorde en dårlig figur.
30.Til tross for mer enn en mannsalder" I balletten" står hun fortsatt på for fullt, og er alltid beredt til å slå et slag - eller rettere : steppe en hvirvel for danseformen som nådde sine høyder gjenneom 50tallets showfilmer, og som nå er på full fart inn igjen.
Similar words

 
 

steppe as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) steppesteppendesteppet
Indikative
1. Present
jegstepper
dustepper
hanstepper
vistepper
derestepper
destepper
8. Perfect
jeghar steppet
duhar steppet
hanhar steppet
vihar steppet
derehar steppet
dehar steppet
2. Imperfect
jegsteppet
dusteppet
hansteppet
visteppet
deresteppet
desteppet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde steppet
duhadde steppet
hanhadde steppet
vihadde steppet
derehadde steppet
dehadde steppet
4a. Future
jegvil/skal steppe
duvil/skal steppe
hanvil/skal steppe
vivil/skal steppe
derevil/skal steppe
devil/skal steppe
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha steppet
duvil/skal ha steppet
hanvil/skal ha steppet
vivil/skal ha steppet
derevil/skal ha steppet
devil/skal ha steppet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle steppe
duville/skulle steppe
hanville/skulle steppe
viville/skulle steppe
dereville/skulle steppe
deville/skulle steppe
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha steppet
duville/skulle ha steppet
hanville/skulle ha steppet
viville/skulle ha steppet
dereville/skulle ha steppet
deville/skulle ha steppet
Imperative
Affirmative
dustepp
viLa oss steppe
derestepp
Negative
duikke stepp! (stepp ikke)
dereikke stepp! (stepp ikke)
Your last searches