Norwegian-German translation of stige på

Translation of the word stige på from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

stige på in German

stige på
flyvningverb einsteigen
Similar words

 
 

More examples
1.Aksjekursene fortsetter å stige på Oslo Børs.
2.Det er fremmøte på Jernbanetorvet, der deltagerne kan stige på bussen til Sværsvann som går kl. 8.
3.EFTER ankomst til London kan man stige på første og beste kulturbuss, en ny sightseeingbussrute kalt" The Culture Bus", som tar to timer og stopper 20 steder mellom Royal Albert Hall i vest og Tower of London i øst.
4.Ekspressen fra Stavanger måtte stoppe på Vestfossen, og passasjerene ble kjørt med buss til Hokksund for så å stige på et annet tog til Oslo.
5.Gullprisen er en refleks av tilliten, eller rettere mistilliten, til papirvaluta, og det er derfor ingen tvil om at gullprisen vil stige på lang sikt.
6.Han ble oppdaget idet han var i ferd med å stige på en buss i Sørkedalen.
7.Han påpeker at antall behovstrengende vil stige på grunn av øket eldreandel i befolkningen.
8.Men ingen benekter at prisene vil stige på endel varer.
9.Politiadjutantstillinger kreves hevet hele to trinn, og for politifullmektiger kreves et krafttak for å heve lønningene fra trinn 1822 idag til en ny stige på trinnene 2126.
10.Spenningen pleier å stige på denne tid av året, samtidig med Vietnams årvisse offensiv mot kinesiskstøttede gerlijastyrker i Kampuchea.
11.Uffe Ditlevsen åpnet selv døren og ba dem stige på.
12.Vi prøvde å nå opp til barneværelset ved å sette en stige på utsiden av huset, men røyken var så tett at vi ikke klarte å nå opp og inn i værelset.
13.Amerikanske dollar fortsetter å stige på de internasjonale valutamarkeder.
14.Bak kvinnen henger en stige på veggen.
15.Det er her forutsatt at indeksen for investeringer fra 1984 til 1985 vil stige på linje med konsumprisindeksen.
16.Finansministermøtet igår ble avholdt på samme tid som dollaren fortsatte å stige på bekostning av engelske pund og andre viktige valutaer.
17.Så lenge de reisende må stige på foran hos sjåføren, vegrer åpenbart mange å snike seg forbi flerreisekortautomaten.
Your last searches