Norwegian-German translation of streber

Translation of the word streber from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

streber in German

streber
jobb - mannnoun Postenjäger [m], Karrieremacher [m]
  jobb - kvinnenoun Postenjägerin [f], Karrierefrau [f]
Synonyms for streber
Derived terms of streber
Similar words

 
 

More examples
1.Om en elev er teoretisk interessert og utrustet til å klare de vanskeligste teoretiske oppgaver behøver han ikke nødvendigvis være en streber eller et albuemenneske.
2.De fleste streber liksom efter noe vakkert, sier Ellen Clausen.
3.Jeg streber efter å fotografere individualister, uttaler han, og forsøker å formidle følelser og ideer.
4.Programmet må inneholde en balansert karakteristikk av den utviklede sosialismen (det stadium man nå offisielt befinner seg i) og klart beskrive de forhåpninger og endelige mål som partiet streber hen mot, sa partisjefen.
5.Akvarellen, med påskriften" Ennøkkerosetakk for gode enøktiltak", forestiller en nøkkerose som på vannflaten streber efter lyset.
6.At sannhet og frihet er noe du aldri eier, men streber mot.
7.Dermed ville besøket bli tatt som et synbart tegn på at Kina streber efter en balanseposisjon mellom de to supermakter.
8.Det gjelder å få en konkret forståelse av hva en verdi er - at en vedi er noe jeg streber efter å oppnå om jeg ikke alt har det, eller som jeg anstrenger meg for å beholde om jeg alt har sikret meg det.
9.Eller ta" Henrik og Pernille" - om tjenerskapet som streber oppad.
10.Grunnen til at den ikke kan avlives, er at den har en revolusjonær kjerne som streber efter frihet og motsetter seg undertrykkelse.
11.Han kan tolkes som en elskelig infantil person eller som en uappetittelig streber og egoist i Herrens vingård.
12.I sine malerier av katedraler søker han å forene det monumentale og massive med det som streber oppover og som har noe av ånd.
13.Istedenfor å gjøre ungdommene til" klienter", streber man efter å normalisere tilværelsen deres.
14.Men den iherdige streber, og livsfarlige mann når han får makt, ham greier Hartviksen å vise oss.
15.Men for egen del må jeg si meg godt fornøyd dersom de andre partiene justerer sin kurs for å vinne tilbake velgerne som har gått til Fremskrittspartiet i protest mot organisasjonsstyret og byråkratiet i vårt samfunn. så beskjedne at de ikke streber efter en egen taburett ?
16.Og i rett linje fra stredet griper øyet fatt i en søyle som ensomt streber til himmels på toppen av en trapp.
17.Og like klart er det at den samfunnsmodell Mugabe streber mot, ikke virker som en spore for det private næringsliv, men tvert imot skaper usikkerhet.
18.Samfunnet forlanger mennesker som streber oppover og oppover, bare et fåtall kommer frem.
19.Selskapene Electra og Sonet streber med treg leveranse, og har foreløbig bare henholdsvis 15 og 4 titler.
20.Startet dagen med prøvebilde på Sverige fra 0709.00, stakk innom jobben og flyttet bunken med papirer diskret over på pulten til naboen (han er streber, ser ikke på OL), stemplet ut akkurat tidsnok til en liten lur før prøvebildet på Norge 15.00.
21.Utstillingen viser hennes glade, lekende barn, de små gruppene med hverdagsmennesker i pussige situasjoner - lette å" forstå", humoristiske og nære - samt kunstnerens senere arbeider, som streber efter å uttrykke de tanker kunstneren har om mennesket på Jorden og sammenhengen mellom alt det skapte - både det fysisk sansbare og det åndelige, opplyses det fra Røyken Kunstforening.
22.Han streber efter en idyll han ikke kan oppnå - og som aldri har vært der.
23.Universiteter og sentrale høyskoler som mer og mer legger seg på en distriktshøyskoleprofil snarere enn DH'er som, ifølge diagnosen, streber mot å bli universitetskopister.
24.Andre igjen, er enige med målene de streber mot, men ikke midlene de bruker for å nå dem.
25.Bilindustrien arbeider meget intenst for å gjøre den elektroniske revolusjon anvendelig for bruk i bil - man streber efter anvendelsesområder som kan gi vesentlige bidrag til sikkerhet, økonomi og komfort.
26.Blant sine mange fiender omtales han som en streber som har hastverk med å bane seg vei til statsministerboligen.
27.De med utdannelse som har eller streber for å skaffe seg en posisjon, ser gjerne på aktuelle politiske reportasjer.
28.Den forteller verden om du tjener lite eller mye, om du er en streber, en statusjeger - eller en som bare følger med strømmen.
29.Den skal være et høythengende trofe, som man streber efter, sier Holst.
30.Den streber stolt efter å ligne samfunnet og blir et MiniNorge for folk som venter på noe annet.
Your last searches