Norwegian-German translation of stri med

Translation of the word stri med from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

stri med in German

stri med
slagsmålverb kämpfen mit, ringen mit
Similar words

 
 

More examples
1.Riktignok har et land som Danmark sitt å stri med, men kulturlivet blir likvel tilgodesett med midler både fra det offentlige og det private, i langt større grad enn her hos oss, påpeker direktør Moe, og tenker på Louisiana, som er blitt utvidet hele tre ganger takket være midler fra et privat tobakksfond.
2.Vi innrømmer selvsagt at vi ikke er perfekte, og vi vet utmerket godt at vi har problemer og begrensninger å stri med.
3.Bjørn Skaare ga tsjekkoslovakene litt av hvert å stri med i kampens siste halvpart.
4.Derfor går hun nå i 3. klasse, og selv med alle de vanskeligheter hun har å stri med, setter hun alt inn på å komme på skolen hver dag.
5.Det er gjerne fordi de selv har mye å stri med, og lite overskudd til å ta seg av barnas sorg i tillegg til sin egen.
6.Det er høyere risiko for å få kreft i storbyene enn utover landet, noe som betyr at Oslo har spesielle problemer å stri med.
7.Det er ikke bare Jernverket som har store rentebelastninger å stri med.
8.Dette er bare den første reaksjon, men den forteller sitt om de vanskeligheter ministrene har å stri med ved forhandlingsbordet i Brussel.
9.Dette og fremførelsen ga meg sterke assosiasjoner til den skole vi har, det den har å stri med, kunnskaper som påstås å være viktige, og som mange elever finner totalt uten interesse fordi kunnskapene ikke oppleves som relevante for dem i deres liv.
10.Disse foreldrene har forståelig nok tilstrekkelig med andre problemer å stri med.
11.En aktuell sak i Gryllefjord er bare ett eksempel på hvilke problemer tidligere Reitgjerdetpasienter og deres hjemstedskommuner har å stri med efter utskrivelsen.
12.Familien hadde nok å stri med fra før faren hadde mistet jobben på grunn av innskrenkninger i bedriften han arbeidet i, og Oliviers storebror Thierry hadde desertert fra marinen.
13.Fare for priskrig, strengere kontrolltiltak, problemer med disiplinen i egne rekker er noe av det de 13 oljeministrene har å stri med.
14.Finnene har ikke slike problemer å stri med, men virket svært tafatte.
15.For det andre får slike eldre soldater lettere tilpasningsproblemer i Forsvaret fordi de som oftest har større og fler sosiale problemer å stri med.
16.Fremskrittspartiet har i sitt budsjettopplegg for 1985 bygget inn en reel nedsettelse av kilometeravgiften med 20 pst. Dette vil være et vesentlig bidrag til å få grensestriden bilagt samtidig som vi får fjernet noe av den økonomiske belastning lastebilnæringen også innenlands har å stri med sammenlignet med andre typer transporttilbud.
17.Han klarte å finne ut hvor vi satt fengslet, men fikk ingen hjelp fra den britiske bykommandant i Berlin som hadde mer enn nok å stri med i forholdet til russerne.
18.Her viser han en av utgavene veteranene hadde å stri med.
19.Hånlatter fra gamle venner i Tønsberg - (Håhå, der kommer proffen) - og mange problemer å stri med som nokså ensom, ung norsk gutt i et hardt yrke i Chicago, USA.
20.I deler av andre omgang var Kolbotn godt med i kampen, men bortsett fra et par headinger av Erik Brekke var det ikke mye Raufosskeeperen, Bjørn Hilland, hadde å stri med.
21.I tillegg til overgangen til et visuelt medium, vil han måtte stri med å få sine underordnede til å trekke sammen.
22.I ØstFinnnnark har fiskerne et annet problem å stri med.
23.Iår har man for første gang et kurs i hvilke problemer utviklingsland har å stri med.
24.Ja, Ellen P. Du har ditt å stri med, og det kan endre menneskenes kår og historiens forløp.
25.Lav levestandard øker vanstellet : folk må stri med mer overhengende behov og har ikke tid til å ta vare på landbruksområdene.
26.Lewis har hatt en stor idrettslig uke, men også en uke som har gitt ham visse problemer å stri med.
27.Løsgjengerloven av 1900 hjemlet adgang til tvangsarbeide fordi man var hjemløs, bostedsløs og på toppen hadde et alkoholproblem å stri med.
28.Med riktig medikamentering og innsikt fra de nærmeste omgivelsene kan man unngå mange av de ekstra problemene M.B.D.barna får i tillegg til alt det de har å stri med fra før.
29.Men FIS har ikke bare informasjonsproblemet å stri med.
30.Men Sprut, som har lokaltilhørighet på Grünerløkken, har flere problemer å stri med.
Your last searches