Norwegian-German translation of studere

Translation of the word studere from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

studere in German

studere
mental aktivitetverb studieren
  oppmerksomhetverb beobachten
Synonyms for studere
Derived terms of studere
Examples with translation
Herr Ou er kommet til Japan for å studere japansk.
Jeg kom hit for å studere.
Jeg har kommet hit for å studere.
I dagens verden er kjennskap til flere språk nøkkelen til å oppleve mange av livets gode sider. Det gir deg muligheten til å bli venner med mennesker fra andre land, det gjør deg i stand til å studere eller dra på ferie i utlandet, og det kan til og med gi deg drømmejobben.
Hvis vi ser på livet av Augustin, kan vi studere overgangen fra antikken til middelalderen.
Maria har brukt de siste timene til å studere en artikkel.
More examples
1.En mann er lett å studere, med en kvinne blir man aldri ferdig," sa Ibsen.
2.Behovet for å la norsk ungdom få studere" myke" fag i andre land er ikke mindre enn for de" harde".
3.Chile ble tidligere i denne uken betraktet som Norges" ukjente" motstander fordi vi ikke hadde fått anledning til å studere dem i aksjon.
4.De mest talentfulle har vi nå bedt om å studere partituret til" Titus" nærmere, så tar vi en runde med dem om tre, fire uker, sier han.
5.Der kunne vi studere muskelpanseret.
6.Dessverre har folk det så travelt at de ikke har tid til å stanse opp og studere disse små kunstverkene.
7.Det er en utfordring å studere i utlandet, og man får så mye igjen for det i tillegg til der rent faglige.
8.Det er svært nyttig å få anledning til å studere motstanderen før en så viktig kamp som den Norge skal spille søndag.
9.Det er viktig å skille mellom hel og delstudier, og for filologer er det ikke heldig å studere uten basis i morsmålet.
10.Det fine med å studere er å kunne famle seg frem uten å bli låst i noe mønster, sier hun.
11.Det første de nye studentene møter når de kommer hit til fakultetet, enten de skal studere biologi eller informatikk (data), er gigantforelesninger i matte.
12.Det nytter ikke å trekke sammenligninger mellom forholdene i u og iland, hverken rent generelt eller når det gjelder området vi er her for å studere : norsk skole og undervisningssystem.
13.Det sies så mye rart om smogen at jeg ikke vet hva jeg skal tro før jeg er på plass i Los Angeles den 27. juli og har fått studere luften selv.
14.Det skjedde i Østerrike hvor jeg holdt på å studere medisin.
15.Du kan gjerne få lov til å låne skrivebordet mitt, men akkurat idag er jeg nødt til å studere.
16.Efter kort tid følte jeg behovet for å studere forholdet mellom Norge og jødene også før krigsutbruddet i april 1940, skriver forfatteren i bokens forord.
17.Ellers kan fengslene fylles igjen innen en måneds tid, fremholdt han og tilla at han trenger tid til å studere detaljene i amnestiet.
18.Fagets oppgave er jo å finne ut noe om det generelle, det almengyldige, ved å studere det spesielle.
19.Folk har full anledning til å studere filmopptak av hvordan jeg løper.
20.For å bedre forholdene for studenter som vil studere ved amerikanske universiteter, vurderer vi nå muligheten for å kunne gjennomføre den ordning som studenter i Storbritannia nyder godt av også i USA, opplyser ekspedisjonssjef Per Nyborg i Kultur og vitenskapsdepartementet til Aftenposten.
21.Fotballen får ikke ta overhånd, sier han og forteller at elevene får komplett undervisning i videregående skoles studieretning for handels og kontorfag med avsluttende eksamen efter tre år, slik at de har muligheter til å studere videre om de ønsker det.
22.Gjennom å studere folk fra andre land, lærer vi oss selv og vårt eget land bedre å kjenne.
23.Hensikten med turen var å studere mennesket, sa Goldsmith.
24.Hvis det i innstillingen fra rettstoksikologisk institutt fremgår at det nå er lettere å påvise narkotika, er jeg glad for det og vil studere rapporten med interesse, sier Mona Røkke.
25.I denne forbindelse er det interessant å studere Høyesteretts dom 10. april 1962 om statstjenestemennenes rettigheter.
26.Jeg blir alltid forbauset når jeg besøker japanske firmaer for å studere gruppesamarbeide, som for eksempel kvalitetssirkler.
27.Jeg har fått låne viktige deler av Erstatningsdirektoratets arkiv fra efterkrigstiden, og flere her ved kontoret vil nå studere dette materialet meget nøye i tiden fremover, sier Fliflet til Aftenposten.
28.Jeg har jobben som verksmester å ta hensyn til, så jeg vet ikke ennå, men 12. mai drar Per Frydenlund og jeg til Paris en uke for å studere alt vi rekker av franske Djangogrupper.
29.Jeg skal studere brevet fra Børre Knudsen, hvis det kommer, og når det kommer.
30.Jeg ønsker å studere de buddhistiske skrifter i dette liv, så jeg kan få det bedre i det neste.
Similar words

 
 

studere as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) studerestuderendestudert
Indikative
1. Present
jegstuderer
dustuderer
hanstuderer
vistuderer
derestuderer
destuderer
8. Perfect
jeghar studert
duhar studert
hanhar studert
vihar studert
derehar studert
dehar studert
2. Imperfect
jegstuderte
dustuderte
hanstuderte
vistuderte
derestuderte
destuderte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde studert
duhadde studert
hanhadde studert
vihadde studert
derehadde studert
dehadde studert
4a. Future
jegvil/skal studere
duvil/skal studere
hanvil/skal studere
vivil/skal studere
derevil/skal studere
devil/skal studere
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha studert
duvil/skal ha studert
hanvil/skal ha studert
vivil/skal ha studert
derevil/skal ha studert
devil/skal ha studert
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle studere
duville/skulle studere
hanville/skulle studere
viville/skulle studere
dereville/skulle studere
deville/skulle studere
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha studert
duville/skulle ha studert
hanville/skulle ha studert
viville/skulle ha studert
dereville/skulle ha studert
deville/skulle ha studert
Imperative
Affirmative
dustuder
viLa oss studere
derestuder
Negative
duikke studer! (studer ikke)
dereikke studer! (studer ikke)
Your last searches