Norwegian-German translation of svare på

Translation of the word svare på from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

svare på in German

svare på
spørsmålverb beantworten
Examples with translation
For å svare på spørsmålet, kreves det noen flere detaljer.
Jeg kan dessverre ikke svare på det.
Jeg har ikke noe jeg kan svare med.
Hvordan kan jeg svare på alle slags spørsmål uten å vite svaret?
Selvfølgelig kan jeg ikke svare på alle slags spørsmål.
Mitt barn kan svare på alle slags spørsmål.
Jeg kan ikke svare på spørsmålet ditt.
Han lurte seg bort fra å svare på spørsmålet.
Similar words

 
 

More examples
1.Jo, jeg blir i England selv om jeg ikke kommer til OL" og" Jeg er løper, ikke politiker og vil ikke svare på spørsmål om apartheidregimet i SydAfrika".
2.(NTBs korrespondent) En rasende FranzJosef Strauss nektet igår å svare på en rekke nærgående spørsmål om sitt forhold til det korrupsjonsbelastede Flickkonsernet.
3.Derfor håper vi at publikum vil svare på de 5 spørsmålene på vårt spørreskjema, slik at vi kan få kartlagt folks behov for banktjenester.
4.Det er det opp til andre å svare på.
5.Det er det umulig å svare på før søknadsfristen er utløpt.
6.Det er det vanskelig å svare på generelt.
7.Det er det vanskelig å svare på nå, sier informasjonssjef Arne Halvorsen.
8.Det er et politisk spørsmål som jeg ikke kan svare på.
9.Det er et spørsmål som Postverket ikke alene kan svare på, men eierne, Staten.
10.Det er greit nok at man ikke er enig i alt hva vi sier, men jeg synes myndighetene i større grad skulle svare på våre henvendelser, og i det minste ta våre innsigelser opp til vurdering.
11.Det er ikke godt å svare på.
12.Det er ikke lett å svare på, sier skattedirektøren.
13.Det er ikke så godt for oss å svare på, men er det så ille ?
14.Det er ikke så godt å svare på...
15.Det er ingen gitt å svare på om konkurransesamfunnet blir et hardere samfunn enn det vi kjenner idag.
16.Det er lett å svare på.
17.Det er opp til det amerikanske folk å svare på det, sier han.
18.Det er vanskelig å svare på.
19.Det kan jeg ikke svare på, men selskapet må innrette seg efter den foreliggende situasjon.
20.Det kan jeg ikke svare på, sier teknisk direktør Håkonsen.
21.Det kan jeg ikke svare på ennå.
22.Det kan jeg ikke svare på før jeg eventuelt har fått vervet, men det blir neppe store endringer.
23.Det kan vanskelig jeg svare på.
24.Det må andre svare på.
25.Det må de jo selv svare på.
26.Det må heller andre svare på.
27.Det må selvfølgelig den ansvarlige statsråd først og fremst svare på, men f.eks. kommunikasjonen i forbindelse med prisnedsettelsen på olje viser at det ganske sikkert er nødvendig at vi drøfter kommunikasjonsformene og hyppigheten i kommunikasjonen.
28.Det reageres over at man ved innsjekking på hotell må svare på spørsmål som hører inn under en politimessig grensekontroll ?
29.Det skal jeg svare på 15. august.
30.Det spørsmålet vil jeg helst ikke svare på.
Your last searches