Norwegian-German translation of tåle

Translation of the word tåle from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

tåle in German

tåle
brukverb aushalten, standhalten
  verkverb ertragen, erdulden, aushalten
  kritikkverb einstecken, hinnehmen
  mental tilstandverb ertragen, tragen, erdulden, aushalten
  personverb ausstehen, leiden, riechen [slang]
Synonyms for tåle
Derived terms of tåle
Anagrams of tåle
More examples
1.Det er en så bred enighet om vårt framtidige forsvar at den bør kunne tåle de mange omprøvninger som etter hvert vil melde seg," mener Nationen.
2.Det er ganske pussig hvor meget folk kan tåle av skatter, når de bare først venner seg til dem".
3.Du må ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv !
4.Erfaring viser at vi hittil kun i fem av tredve år må regne med tørrår som kan medføre rasjonering (noe som vi godt kan tåle med vårt høye overforbruk).
5.Litt spøk må man jo tåle.
6.Pekka" Lirhus måtte tåle ialt tre strafferunder, hvorav to på stående.
7.De har måttet tåle hard kritikk.
8.Dersom alliansen ikke viser samhold i fred, hvordan skal de da tåle påkjenningen i krig ?
9.Det er en utfordring man får tåle.
10.Det er selvsagt en grense for hvor lav lønnsomhet en bedrift kan tåle.
11.Det frontalangrep mot voksenopplæringen som ble innledet av statsråd Austad på vegne av Høyre, ser ut til å bli fullført av statsråd Bondevik på vegne av de tre koalisjonspartiene, sa Wroldsen, som mente at voksenopplæringen ikke vil tåle ett år til med statsråd Bondevik og et borgerlig flertall på Stortinget.
12.Det får jeg heller tåle efter denne triumfen, mente vinneren om den saken.
13.Disse knutene kan føre til at vi får vanskelig med å tåle visse lignende situasjoner på livsveien.
14.Dykkertabellene som brukes i oljevirksomheten idag synes utfra dette å være trygge med hensyn til hjerneskader på grunn av de store trykkforandringer dykkerne må tåle, sa lederen for prosjektet, professor Johan A. Aarli, da han la frem resultatene på den nordiske nevrologikongressen som nå pågår i Bergen.
15.Enkelte hevder at enhver dose utover hva kroppen kan tåle er farlig.
16.Er ikke dette problemområder som elevene må tåle å lese om daglig i alle aviser ?
17.Folk må tåle andres meninger eller slå av fjernsynet.
18.Iår er grensen nådd for hva vi kan tåle av nedskjæringer.
19.Je trur dæ je, sa en av karene, vi får seia at hæn itte tåle maten.
20.Jeg begynner å tåle treningsdosene.
21.Jeg har opplevd mer umenneskelighet enn jeg strengt tatt burde tåle.
22.Jeg prøvde å gå så fort som mulig inn til skytingene, var helt på grensen til det jeg kunne tåle, men allikevel greide jeg å konsentrere meg.
23.Jeg tror at jeg relativt sett er istand til å tåle varmen godt, fordi jeg har evnen til å ta inn værske under løpet uten å få problemer med maven.
24.Men De må da innrømme Rian, at alle ønsker og krav må bety enorme økninger i de offentlige utgifter, utgifter landets økonomi ikke kan tåle ?
25.Men det hender vel at man simpelthen ikke kan tåle et spesielt menneske, at man er som hund og katt ved første møte og alltid vil være det ?
26.NRK må jo tåle kritikk.
27.NRK måtte tåle kraftig kritikk for dette.
28.Nei, jeg får tåle den omtale som følger av jobben.
29.Nic Waals Institutt vil ikke tåle nedskjæringer på sekssyv millioner kroner, som foreslått i 1985budsjettet for Oslo.
30.Noen pucker bak våre målvakter må vi nok tåle, men ikke noe braknederlag denne gang.
Similar words

 
 

tåle as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) tåletålendetålt
Indikative
1. Present
jegtåler
dutåler
hantåler
vitåler
deretåler
detåler
8. Perfect
jeghar tålt
duhar tålt
hanhar tålt
vihar tålt
derehar tålt
dehar tålt
2. Imperfect
jegtålte
dutålte
hantålte
vitålte
deretålte
detålte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde tålt
duhadde tålt
hanhadde tålt
vihadde tålt
derehadde tålt
dehadde tålt
4a. Future
jegvil/skal tåle
duvil/skal tåle
hanvil/skal tåle
vivil/skal tåle
derevil/skal tåle
devil/skal tåle
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha tålt
duvil/skal ha tålt
hanvil/skal ha tålt
vivil/skal ha tålt
derevil/skal ha tålt
devil/skal ha tålt
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle tåle
duville/skulle tåle
hanville/skulle tåle
viville/skulle tåle
dereville/skulle tåle
deville/skulle tåle
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha tålt
duville/skulle ha tålt
hanville/skulle ha tålt
viville/skulle ha tålt
dereville/skulle ha tålt
deville/skulle ha tålt
Imperative
Affirmative
dutål
viLa oss tåle
deretål
Negative
duikke tål! (tål ikke)
dereikke tål! (tål ikke)
Your last searches