Norwegian-German translation of tålelig

Translation of the word tålelig from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

tålelig in German

tålelig
personadjective abgehärtet, robust
Synonyms for tålelig
Derived terms of tålelig
Similar words

 
 

More examples
1.På Tvers", det nye månedsmagasin fra underholdningsavdelingen, fikk en tålelig bra start.
2.Det er nok vanskelig, men ved vår skole er det tålelig bra.
3.En tålelig god leveregel er likevel at vi må akseptere annenmanns utfoldelse, men likefullt utvise hensyn - både før og efter kirketid.
4.Geir Holte, som ble nummer 20, var tålelig bra fornøyd, tatt i betraktning at 15kilometeren er distansen han liker minst.
5.Gry Oftedal var tålelig fornøyd med debuten, mens Hilde Gjermundshaug langtfra var det.
6.Han virket rolig, og på hennes spørsmål om hvordan det var med gutten, svarte han at det var tålelig bra.
7.Hva man tålelig klart kan fornemme i Henrik, er hvordan farens og farfarens arv møtes med morens og morfarens, og hvordan den omsmeltes i møtet.
8.Iår er det foreløbig gått tålelig bra.
9.Med tålelig bra utstyr, og efterhvert en god plate og kassettsamling, har de frivillige som står bak radiovirksomheten fått bra dreis på programmene.
10.Men direkte vennskap har det knapt vært tale om, selv om de to land har levet i et tålelig bra naboforhold.
11.Men hvis det går tålelig bra for Blue Alert lørdag, vil han trolig ta kampen opp med alt det beste Frankrike har å by på i et langt viktigere løp, gruppe Iløpet Prix Jacques Le Marois, 1600 meter, med 400 000 francs til vinneren.
12.Tålelig bra, men ikke helt godt.
13.Øl er ikke tingen for en som ønsker å gjøre det tålelig bra i olympisk sammenheng, selv om noen i følge gårdsdagens avis later til å tro det.
14.1820 (910) mot Anasjonen Tsjekkoslovakia er tålelig bra, men nordmennene har mer inne.
15.De korte historiene, den kjappe og usjenerte skildringen ispedd tålelig ironi, får oss til å le og gjenkjenne oss selv.
16.Enige var de ikke, men så lenge Kåre holdt seg til høyrefløyen og Gro til den venstre, så var det sånn tålelig bra i riket.
17.Fire av de seks amerikanske borgere som fortsatt holdes som gisler av ytterliggående muslimske grupper i Libanon, er i tålelig bra form.
18.Flykaprerne behandler oss" tålelig".
19.Forvirringen gjelder ikke bare oss som så tålelig bra har forsøkt å følge med i debatten, men også for de ansatte på Fornebu og de daglige passasjerer.
20.Mellompartiene har klart seg tålelig bra i samarbeide på den borgerlige siden, men sviktes av velgerne når de inngår en allianse med hel eller halvsosialistiske partier.
21.Men i motsetning til sine forgjengere har hun skaffet seg en nisje der hun trives tålelig bra.
22.Resultatet er blitt at mens veinettet i forhold til behovet er tålelig bra, tildels utrolig bra over 97% av landet, er det noen ganske få mil i Oslo og Akershus, og Trondheim - Værnes og i Bergen, som er under all kritikk.
23.Skulle det bli 10klubbserie også neste år, og vi fortsatt henger med, har det ingen hensikt å slippe de yngste ut blant ulvene uten noen som helst erfaring fra toppseriespill, sier Tore Falck Nilsen, som bør kunne si seg tålelig godt fornøyd med de tre som slapp til igår kveld.
Your last searches