Norwegian-German translation of tørrfor

Translation of the word tørrfor from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

tørrfor in German

tørrfor
buskapstellnoun Futter [n]
Similar words

 
 

More examples
1.Bruker en bare tørrfor kan pelsen miste noe av sin glans.
2.Idag bruker vi cirka to kilo tørrfor pr. kilo produsert fiskekjøtt.
3.Idag fores kalvene med tørrfor og blir okser før de slaktes.
Your last searches