Norwegian-German translation of ta inn

Translation of the word ta inn from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

ta inn in German

ta inn
signalverb empfangen
  sykehusverb aufnehmen
  forbryterverb festnehmen
  klærverb einnähen
Synonyms for ta inn
Derived terms of ta inn
Anagrams of ta inn
Similar words

 
 

More examples
1.Nye fengsler kan ikke bli bygget fort nok for å ta inn nye innsatte...
2.Polar Queen" gikk fra Ålesund imorges, og skal ta inn olje i Tromsø før den går videre nordover.
3.Sakkeus,skynd deg ned:For idag vil jeg ta inn hos deg.
4.Administrasjonens forslag til nedskjæringer går blant annet ut på å ta inn flere sivilarbeidere og praktikanter.
5.Brosjyren, som virker oversatt fra tysk eller østerriksk, anbefaler å ta inn fra en til tre teskjeer renset bensin daglig, gjerne sammen med honning.
6.Brødet finnes det, forsikrer direktøren og oppfordrer kunder til å mase på" sitt" gatekjøkken om å ta inn slike produkter.
7.Den har den fordelen at man kan ta inn store væskemengder uten å føle noe ubehag.
8.Denne varmestuen har kapasitet til å ta inn et helt kompani, det vil si omkring 150 mann.
9.Det er ikke noe krav til kommunene om å ta inn flere barn i eksisterende barnehaver.
10.Det vil vel bety at Janco får både i pose og sekk, mens kabelabonnenten må betale dyrere varer i butikken og ekstra avgift for å kunne ta inn lokalTV ?
11.Er dere interessert i å ta inn artikler om bevissthetsutvikling og reinkarnasjon ? spør en svenske.
12.Er det likevel ikke uklokt å ta inn et stadig økende antall nye studenter hvert år når det ikke vil bli bruk for dem når de er ferdigutdannet ?
13.Forenklet kan vi si at de fleste sansene slutter å ta inn inntrykk utenfra når vi sover.
14.Frank og jeg ville nok ha manglet tre sekunder, og det hadde vært hardt å ta inn, mener Alf som har vært igjennom mange tøffe tak om titlene.
15.Gartnerhallen har ikke noe imot å ta inn de biologisk dyrkede matvarene som en egen gruppe, om markedet ønsker det, sier organisasjonssjef Kåre Wold i Gartnerhallen.
16.Hvis det blir behov, kan det utvilsomt bli aktuelt å utvide kretsen, både ved å ta inn flere partnere eller ansatte.
17.Hvordan kan dere ta inn flere pasienter enn dere har ansatte til ?
18.Hvorfor tar De ikke Deres hatt og frakk og forlater redaktørkrakken når De ikke får ta inn hva De vil i Deres avis ?
19.I løpet av et par år vil man kunne ta inn andre lands reklamesendinger i de fleste norske hjem, uten myndighetenes innflytelse, skriver forbundet.
20.Jeg har aldri ment det tidligere, men nå har jeg følelsen av at vi bør vurdere å ta inn medlemmer fra den petrokjemiske industri på land.
21.Jeg skrev til en engelsk pinnsvinorganisasjon og fikk gode råd om overvintring i hus for dette sene kullet, forteller Vivienne, men advarer samtidig nordmenn som måtte ha lyst til å ta inn pinnsvin.
22.Jeg synes Tottenham er en av de mest aktive klubbene når det gjelder å ta inn unge talenter, sier Ponsonby.
23.Jeg tror at jeg relativt sett er istand til å tåle varmen godt, fordi jeg har evnen til å ta inn værske under løpet uten å få problemer med maven.
24.Kabelselskapene har plikt til å hindre at norske TVseere kan ta inn Bratteruds programmer så lenge det ikke foreliggger konsesjon, sier førstekonsulent Roy Kristiansen i Kulturdepartementet til Vårt Land.
25.Men det er fremfor alt internasjonale avtaler som gjør det ulovlig å ta inn satellittsendinger fra såkalte kommunikasjonssatellitter uten spesiell tillatelse, sier kulturministeren.
26.Meningen er at vi skal kunne ta inn søkere fra våre lister til disse kursene, sier Vigdal.
27.Museet vil helst unngå å ta inn ting som er rettet mot bestemte land, og vil konsentrere seg om emner som forener folkene, svarer han.
28.Mye er da også gjort for å oppmuntre flere bedrifter til å ta inn lærlinger, blant annet ved at støtten til lærlingeplassene er blitt tredoblet.
29.Teknisk sett er det fullt mulig for Island å ta inn norske fjernsynssendinger via ECS, sier underdirektør Sigve Gramstad til Aftenposten.
30.Vi er ca. 1 1 / 2 time forsinket, sa han lørdag kveld, men det skal vi greie å ta inn.
Your last searches